Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • De opvallendste conclusies uit de Industrie 4.0 Survey van Flanders Make op een rijtje

De opvallendste conclusies uit de Industrie 4.0 Survey van Flanders Make op een rijtje

 • 12/02/2020

In hoeverre is de digitale transformatie en industrie 4.0 reeds aanwezig in de Vlaamse maakindustrie? Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie met vestigingen in Lommel, Leuven en binnenkort ook in Kortrijk, voerde in september 2019 via een uitgebreide bevraging een onderzoek uit.

De opvallendste conclusies uit de Industrie 4.0 Survey van Flanders Make op een rijtje

Hoe schatten Vlaamse bedrijven hun competitiviteit inzake digitale transformatie in?

Het ziet er naar uit dat bedrijven vandaag beter beseffen wat digitale transformatie precies inhoudt. Terwijl bij een gelijkaardige bevraging in 2017 nog 86% van de bedrijven ervan overtuigd was op dit gebied gelijk of zelfs beter te presteren dan hun concurrenten, was dit percentage in september 2019 gedaald naar 70%. Bedrijven begrijpen dat het aanwenden van technologieën als big data en artificiële intelligentie grotere inspanningen zullen vragen.

Strategisch implementatieplan I 4.0

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven - 66% - heeft wel reeds een implementatieplan richting doorgedreven digitalisatie. Kleinere ondernemingen staan duidelijk minder ver bij de uitvoering van deze plannen dan grotere ondernemingen.

Verwachte ROI

Bedrijven verwachten dat hun investeringen in digitale technologieën binnen de 5 jaar tot resultaat zullen leiden. Grotere ondernemingen verwachten vooral meer efficiëntie. Kleinere bedrijven mikken meer op het reduceren van kosten.

Digitale investeringsbudgetten

Positief voor de toekomst van de competitiviteit van onze Vlaamse industrie is dat de investeringsbudgetten in digitale technologieën de komende 3 jaar bij de Vlaamse ondernemingen met 5,8% hoger ligt dan het globale gemiddelde van 5%. Opvallende vaststelling: dit percentage is beduidend meer dan de 2% die in 2017 uit eenzelfde bevraging naar voor kwam.

Het investeringspercentage van kleinere bedrijven ligt bovendien hoger dan dat van grote ondernemingen. Anderzijds verwachten deze kleinere bedrijven ook sneller resultaat van hun investering (2 jaar).

Welke digitale technologieën worden geacht de meeste impact te hebben?

De ondervraagden volgen hier duidelijk de hypes van het moment. Aan de top staan vandaag (1) artificiële intelligentie en big data, (2) internet of things en (3) smart sensors. Onderaan vinden we cloud computing, augmented en virtual reality en 3D-printing. Dit is opvallend want deze drie namen in 2017 nog de pole positions in. De onderzoekers besluiten hieruit dat deze technologieën intussen hun plaats vonden in onze industrie als mature en gevestigde tools.

Wat zijn de meest lucratieve toepassingsgebieden voor de digitale technologieën?

 1. Meer dan drie vierden van de ondervraagden verwacht de meeste impact via de zogenaamde ‘digital shopfloor’:

  • Implementatie op de werkvloer van monitoring dashboards, rapporten en digitale, visuele instructies
  • Betere en efficiëntere communicatie
  • Transparantie van resources en processen
    
 2. Op de tweede plaats staat de digitale ondersteuning van het productontwikkelingsproces (waarbij digitale exemplaren de fysische prototypes voorafgaan).
 3. Daarnaast mikken de bedrijven via digitalisering op een beter contact met hun klanten, waarbij zij dan vooral zoeken om meer data te kunnen capteren van deze klanten.
 4. Industrie 4.0 opent volgens de ondervraagden ook de deur naar nieuwe business modellen. Er wordt veel verwacht van ‘product as a service’: in plaats van producten aan te kopen, betalen de klanten enkel voor het gebruik van de producten. Flanders Make waarschuwt echter dat voor een succesvolle implementatie van een dergelijk businessplan verregaande data-captatie en -analyses en daarbovenop zware financiële investeringen nodig zijn.
 5. Opvallend: de ontwikkeling van nieuwe producten met digitale content - enkele jaren geleden nog een echte hype – vinden we onderaan de lijst terug. Bedrijven zijn tot het besef gekomen dat omwille van diverse redenen klanten niet zo snel de overschakeling maken van traditionele producten naar software gebaseerde producten. Bovendien dient de producent er rekening mee te houden dat bij dergelijke producten een grondige IT-service na verkoop nodig is.

Wat ervaren de bedrijven als de belangrijkste barrières voor digitalisering?

De zoektocht naar voldoende digitale talenten én de integratie van een digitale cultuur op de werkvloer blijven de twee grote pijnpunten bij ondernemingen in hun digitaliseringsproces. Omdat cultuurveranderingen wellicht gemakkelijker opgelegd kunnen worden in kleinere organisaties, ziet Flanders Make hierin een voordeel voor kmo’s. Het mag ook niet verwonderen dat diezelfde kleine ondernemingen ook de hoge investeringskosten als een belangrijke drempel ervaren.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Tot slot werd ook gevraagd naar de acties die de Vlaamse overheid kan nemen om de bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie. De ondervraagde bedrijven verwachten van de overheid:

 • Een aangepast ondersteunings- en subsidiebeleid
 • Onderwijs afgestemd op STEM
 • Vermindering van fiscale lasten
 • Flexibele arbeidsmarkt

Voor welke hot topics kunnen bedrijven terecht bij Flanders Make?

Data is the new gold 

Big data en AI worden niet voor niets door de bedrijfswereld zelf geïdentificeerd als dé technologieën voor morgen. In een digitale omgeving evalueren bedrijfsleiders permanent de prestaties van hun onderneming door data te verzamelen over hun producten en productieprocessen. Deze data worden met artificiële intelligentie-algoritmes omgezet naar actiegerichte data en intelligentie. Dat maakt in eerste instantie de productie-omgeving zelf inzichtelijk en laat verbeteringen toe.

In een volgende stap laten de actiegerichte data een machine vervolgens toe om zelfstandig beslissingen te nemen, zonder tussenkomst van een operator. De machine zal vervolgens systematisch zelf verder leren en verbeteren.

Van traditionele productie naar intelligente productie

In het digitale tijdperk zijn product- en productie-innovatie intrinsiek met elkaar verbonden. Om een gepersonaliseerd product commercieel succesvol te maken, is een kosten-geoptimaliseerde productie nodig. Digitale technologie speelt een cruciale rol. Ten eerste connecteren operatoren met het centrale beheersysteem. Zo krijgen ze op het juiste moment de juiste informatie. Dat laat hen toe de productie in real-time bij te sturen.

Ten tweede zijn nieuwe manieren van productontwikkeling mogelijk, gebaseerd op de (digitale) analyse en validatie van varianten. De kost voor productontwerp verlaagt en de marktintroductie versnelt. Ten derde produceert men met multifunctionele robots, cobots en tools in modulaire werkcellen. Omsteltijden zijn hierdoor minimaal en in functie van de takttijd.

Software als differentiator van het nieuwe product

Ook bij nieuwe producten vervagen de grenzen tussen de fysieke en de digitale wereld. Via cloud connection kunnen bedrijven de producten bij hun klanten voorzien van onderhoud, updates of zelfs nieuwe toepassingen. De klant hoeft het product niet noodzakelijk te hebben aangekocht. Hij betaalt voor het gebruik en het updaten van het product. Een bekend voorbeeld is de ‘power by the hour’ van Rolls Royce.

Digital twins

Een digital twin is een virtuele representatie die een fysiek product volledig benadert. Vandaag wordt een digital twin vooral aangewend bij product design, voor marketing- of opleidingsdoeleinden, maar een digital twin van een volledig productieproces behoort evenzeer tot de mogelijkheden.

Meer lezen/weten? Klik hier om de volledige studie van Flanders Make te downloaden.

Contactpersonen

Soraya Van Cauwenberghe

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag