Skip to main content
  • Nieuws
  • De nieuwjaarsboodschap van Karin Van De Velde

De nieuwjaarsboodschap van Karin Van De Velde

  • 15/01/2021

Naar jaarlijkse gewoonte schrijft onze voorzitter Karin Van De Velde haar nieuwjaarsboodschap voor ondernemend Limburg. Helaas weerklinken haar wensen voor 2021 niet op de Nieuwjaarsinvitito, waar we in normale omstandigheden het glas zouden heffen en klinken op het nieuwe jaar. Toch kroop onze voorzitter in haar pen en onder het motto 'samen doorgaan' kijkt ze hoopvol uit naar de toekomst.

Karin Van De Velde


Beste ondernemers,

Onlangs zetten we een punt achter een woelig en onzeker jaar. Het ondernemerschap werd op de proef gesteld, maar jullie toonden veel doorzettingsvermogen en een ongeziene creativiteit. In dit nieuwe jaar moeten we ervoor zorgen dat jullie inspanningen resulteren in een snelle heropleving van onze economie en maatschappij.

Dat begint met een ambitieus vaccinatieplan. We zijn tevreden dat de regering gevolg geeft aan Voka’s oproep om het vaccineren te versnellen, maar nu is het tijd voor de integrale uitvoering. We kijken naar politici om dit met daadkracht te verwezenlijken.

In tussentijd hebben we nood aan een sterke heropeningsagenda met een concrete timing en duidelijke voorwaarden voor verdere versoepelingen. Een heropstart maak je niet van de ene dag op de andere. Onze ondernemingen moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn.

Deze stappen zijn noodzakelijk om onze economie te relanceren en te transformeren. Dat is nodig, want Voka berekende dat we tien jaar lang 2% duurzame groei nodig hebben om onze welvaart te behouden en onze concurrentiepositie te verstevigen. Ons Plan Samen Groeien schuift digitalisering, duurzaamheid en gezondheid naar voren als prioritaire groeidomeinen om dat te verwezenlijken.

Het juiste beleid en de juiste investeringen kunnen de uitdagingen van deze crisis ombuigen tot opportuniteiten. Corona mag geen excuus zijn om niets te doen. Het sterke Vlaamse regeerakkoord en de Limburgse prioriteiten moeten nu uitgevoerd worden. Op federaal niveau kijken we naar de verlenging van de steunmaatregel ‘ontwrichte zones’. Wij rekenen op regeringen met daadkracht.

Dat start met meer steun voor ondernemers die willen investeren. Jullie willen wel, maar veel dossiers verzanden in procedures en administratieve rompslomp. Die dossiers zorgen nochtans voor werkgelegenheid en welvaart. Politici moeten knopen doorhakken en ruimte bieden om te ondernemen.

Wanneer politiek, sociale partners en ondernemers samenwerken, zijn we als regio ten slotte tot veel in staat. Dat bewezen we in het verleden en zullen we ook nu weer doen. Samen gaan we door, samen geraken we hieruit, samen zullen we groeien!
 

Karin Van De Velde
Voorzitter Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Lid bestuurscomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging