Skip to main content
  • Nieuws
  • De meest bedrijfsonvriendelijke gemeente van het jaar is … Zwijndrecht

De meest bedrijfsonvriendelijke gemeente van het jaar is … Zwijndrecht

  • 23/02/2017

Op 22 december 2016 - in volle eindejaarsperiode - besliste de gemeente Zwijndrecht eenzijdig de belasting op drijfkracht te hervormen. Deze hervorming, die een aantal vrijstellingen op de drijfkrachtbelasting schrapt, ging in voege op 2 januari 2017. Door deze maatregel zullen twaalf bedrijven alleen al 2,1 miljoen euro méér belastingen aan de gemeente moeten betalen. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland overweegt gerechtelijke stappen. 

‘Deze beslissing geeft bedrijven rechtsonzekerheid. En dat terwijl het net de bedoeling is lokale werkgelegenheid te verankeren’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK-AW. ‘Deze maatregel druist bovendien lijnrecht in tegen het beleid van de Vlaamse regering dat bedrijven juist meer ademruimte voor bijkomende investeringen wil geven. Via het gewijzigde belastingreglement op drijfkracht straft de gemeente bijkomende investeringen nu af. Zwijndrecht haalt vandaag niet minder dan 80% van de gemeentelijke belastingen bij de bedrijven. Daarmee wordt aantoonbaar bewezen dat het zwaartepunt van de Antwerpse industrie in deze regio ligt. Dus met deze maatregelen speelt de burgemeester met de welvaart van heel Vlaanderen’, legt Luc Luwel uit. 
Het tarief van de belasting op drijfkracht in de gemeente Zwijndrecht bedraagt vandaag al 30 euro per kilowatt. Dit is het maximum dat in Vlaanderen toegelaten is voor dit soort lokale belastingen. ‘Door een aantal vrijstellingen te schrappen, probeert de gemeente Zwijndrecht nu toch nog meer inkomsten binnen te rijven op de kap van de bedrijven’, legt Luwel uit. Zo schrapt de gemeente onder meer de 50 procent korting op nieuwe motoren. Met andere woorden; bedrijven die vandaag investeren, worden nu aan de volle pot belast. 
Een voorbeeld hiervan is Nippon Shokubai, dat vorig jaar nog de ‘Investment of the Year Trophy’ kreeg uit handen van Geert Bourgeois voor de investering van 350 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Zwijndrecht. ‘Van de eigen gemeente krijgt het bedrijf als schouderklopje een extra fiscale aanslag van enkele honderdduizenden euro’s in de bus. In een industriële omgeving is een investering per definitie een investering in drijfkracht. Wij hebben met een aantal bedrijven uitgerekend dat 12 bedrijven alleen al door deze maatregel 2,1 miljoen euro extra zullen moeten ophoesten’, aldus Luc Luwel. 
Als grootste ondernemersorganisatie van de regio heeft Voka – KvK-AW beslist om zich hier met alle mogelijke wettelijke middelen tegen te verzetten. ‘Samen met de bedrijven van het Platform Industrie hebben we meteen aan provinciegouverneur Berx gevraagd om als Commissaris van de Vlaamse regering deze maatregel te toetsen aan het recht en het algemeen belang. We hebben die vraag vervolgens ook aan Liesbeth Homans gesteld. Als minister van Binnenlands Bestuur moet zij deze vraag zien als een klacht bij de Vlaamse regering’, schetst Luwel. Op een overleg plaats tussen de burgemeester van Zwijndrecht, Voka – KvK-AW en de bedrijven werd ondertussen al afgesproken dat de gemeente de financiële impact opnieuw onder de loep neemt. Intussen krijgen de bedrijven een maand uitstel om het aangifteformulier in te dienen. Voka – KvK-AW hoopt dat op basis van deze gesprekken en grondige analyses de hervorming alsnog geamendeerd wordt. ‘Indien deze gesprekken niet uitmonden in een constructieve oplossing, rest ons geen andere keuze dan naar de Raad van State te stappen’,  besluit Luc Luwel. 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper