Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 'De manier van sales & operations planning gaan we voorgoed veranderen'

'De manier van sales & operations planning gaan we voorgoed veranderen'

  • 24/11/2023

Nauwelijks drie jaar operationeel wist Garvis onlangs al een Amerikaanse concullega te verleiden tot een overname waarbij volledig zijn kaart wordt getrokken. Zijn applicaties op basis van artificiële intelligentie zijn dan ook revolutionair. ‘We staan klaar alle 380.000 logistieke bedrijven wereldwijd te begeleiden naar het nieuwe plannen’, zegt medeoprichter Piet Buyck van de Antwerpse scale-up.

Vanuit The Beacon, de Antwerpse hub voor innovatieve bedrijven, zetelt Piet Buyck sinds enkele maanden mee in het management van Logility, de softwaregroep uit Atlanta waarvan Garvis sinds begin september deel uitmaakt. Met z’n oplossingen op basis van artificiële intelligentie had het de logistieke wereld tot dan al sterk geprikkeld, getuige samenwerkingen met mondiale spelers als Bosch en Douwe Egberts.

‘AI gaat steeds gepaard met een psychologisch probleem: mensen moeten ertoe worden aangezet om samen te werken met technologie in een cognitieve omgeving. Daarvoor moeten processen in vraag durven worden gesteld. Dat heeft ervoor gezorgd dat AI van de eerste generatie ondanks spectaculaire resultaten nog te moeilijk ingang vond’, merkte Piet Buyck in zijn vorige job als salesverantwoordelijke van een softwareleverancier actief in de toeleveringsketen.

Het bracht hem en drie andere AI-experts - Anupam Aishwarya, Ranjith Narayanan en Geert-Jan Van Den Bogaerde - op het idee om die technologie anders én sneller aan te wenden voor demand forecasting. Zo was Garvis geboren, niet toevallig een knipoog naar Marvel- figuur J.A.R.V.I.S. ‘Dat is de assistent waaraan Iron Man advies vraagt, al neemt hij z’n beslissingen nog steeds zelf. Onze technologie functioneert gelijkaardig: ze ondersteunt gebruikers in vragen rond hun supply chain en vertaalt de complexiteit van de wereld naar inzichten. Concreet maakt die het bijvoorbeeld mogelijk om in te schatten hoeveel de verkoop van een product zal afnemen, wanneer je de prijs ervan verhoogt of een concurrent meer volume van een gelijkaardig product naar de markt brengt’, licht Piet Buyck toe. ‘Gebruikers houden tegelijk wel de mogelijkheid om zelf beslissingente nemen. Door ondersteuning op basis van AI met eigen kennis te vermengen, maak je beter gefundeerde keuzes.’
 

Catastrofes te slim af zijn

Veel inspanningen op vlak van data moeten Garvis-klanten zich daartoe niet getroosten. ‘Over AI bestaat het idee dat je eerst moet beschikken over data, waarmee je de technologie moet voeden. Maar elk bedrijf beschikt al over veel data, in de vorm van zijn geschiedenis. Vaak werd die opgevat als een patroon voor een projectie op de toekomst, zonder dat achterliggende inzichten digitaal werden gecapteerd. Aan de hand van AI doen wij dat wel, wetende dat slechts een klein deel van de inzichten het grootste deel van mogelijke verbeteringen ondersteunt’, legt Piet Buyck uit.

Volgens hem komt de opmars van AI ook op het goede moment. ‘In supply chain hebben we van 1995 tot 2015 een vrij stabiele periode gekend. Met oog op meer efficiëntie hebben daarna zowel automatisering als centralisatie zich tegelijk doorgezet. Bij die evolutie is de voeling met lokale situaties er op achteruitgegaan. Tegelijkertijd heeft digitalisering het voor lokale bedrijven mogelijk gemaakt om wereldwijd te concurreren met grote spelers. Dat creëert een moeilijker te voorspellen vraag, en bijgevolg stress op de markten’, licht hij toe. ‘Ook hier kan AI helpen om lokale informatie beter te vertalen. Als je ervan uitgaat dat alles blijft lopen zoals het was, dan bekom je een totale catastrofe wanneer bijvoorbeeld plots een containerschip dagenlang het Suezkanaal verspert. Ook de pandemie en de energiecrisis hebben bedrijven inzicht gegeven over factoren die hun vraag beïnvloeden. Met zogenaamde narrow AI rond een specifieke situatie kan je niet alleen op voorhand rekening houden met zulke risico’s. In een digital twin kan je ook nagaan welke scenario’s je daar best tegenover zet.’

Afbeelding_HavenIndustrie_Garvis_Voka_Antwerpen-Waasland_December

'Door ondersteuning op basis van AI met eigen kennis te vermengen, maak je beter gefundeerde keuzes.'

Onvoorstelbare revolutie op til

Niet alleen in specifieke situaties heeft artificiële intelligentie volgens Piet Buyck onvoorstelbare meerwaarde. ‘Generatieve AI laat toe om complexe problemen eenvoudig breed toegankelijk te maken. Eén van de grootste problemen in logistieke bedrijven om tot de best mogelijke planning te komen, is dat je permanent rekening moet houden met specifieke domeinen zoals sales, marketing en finance. Al die domeinen hebben eigen inzichten die niet digitaal beschikbaar zijn. Met AI-modellen zoals ChatGPT kan je die wel digitaal delen met anderen’, legt hij uit. ‘Bijvoorbeeld op basis van nota’s die een AI- assistent tijdens een meeting over een promo- actie van een product in een specifieke regio maakt, kan een large language model zoals ChatGPT die info meenemen in een forecast van de vraag in een heel andere regio. Alle informatie die ergens passief aanwezig is, kan op deze manier worden geactiveerd. Dit gaat een onvoorstelbare revolutie teweegbrengen en bijvoorbeeld een hogere vorm van just in time leveringen faciliteren. Want aan de hand van alle info en scenario’s die daarop toegespitst zijn, kan je bij alle mogelijke variabelen in de supplychainketting steeds zo dicht mogelijk de vooropgestelde timing volgen.’

Bij Garvis geloven ze dat AI de digitale transformatie in logistieke bedrijven gaat versnellen. ‘Het gaat zodanig gemakkelijk worden om het te gebruiken, dat men er nog sneller mee aan de slag zal willen gaan. Anderzijds raakt de technologie wel functies waarin mensen zich specifieke competenties eigen hebben moeten maken. Denk maar aan productie- of verkoopplanners: zij moeten bereid zijn om een stuk van hun moeizaam verworven vaardigheden te delen om goed te kunnen samenwerken met AI. Bij dat kantelpunt zijn we aanbeland’, merkt Piet Buyck. ‘Sinds de jaren ’90 zit het zogenaamde sales & operations planning ingebakken in bedrijven. Daarbij worden traditioneel in het begin van de maand de data bevroren, waarop iedereen z’n inzichten deelt om tot een plan te komen. We zien het als onze missie om die manier van denken en werken voorgoed uit de wereld te helpen. Dat klinkt pretentieus, maar tegelijk is dit technisch stilaan wel mogelijk. Werken met AI en realtime info maakt heel wat discussies achterhaald. Want iedereen krijgt een zicht op de effecten van mogelijke beslissingen. Dat geeft meteen duidelijkheid over zaken die je moet doen.’

The Way Forward

Ook de Antwerpse haven staat voor de uitdaging om de logistieke efficiëntie en de veiligheid te verbeteren. Daarbij is een betere en veiligere uitwisseling van informatie, zowel binnen en tussen de haven(s) als met de buitenwereld, cruciaal. De private havengemeenschap zet haar schouders hieronder met het ambitieuze digitaliseringspact The Way Forward, waarbij ze aan projecten werkt die de volledige logistieke keten in de haven faciliteren. 

www.alfaportvoka.be.

Maak kennis met ons platform Alfaport Voka

Kom meer te weten
AW_Welt_6stappenplan
Banner belgian coast hotels

Artikel uit publicatie