Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De HOOPkracht van REIN4CED: “Onze lokale aanpak is waardevol gebleken”

De HOOPkracht van REIN4CED: “Onze lokale aanpak is waardevol gebleken”

  • 02/11/2020

REIN4CED ontwikkelt innovatief materiaal voor fietsframes en zet in op duurzame lokale productie. Dat bleek een troef tijdens de gezondheidscrisis. Met een volledig geëxplodeerde vraag ligt er nu een grote uitdaging én opportuniteit voor het jonge bedrijf. “Dit jaar moeten we het waarmaken. Dat is niet evident, maar we hebben de juiste attitude in huis en organiseren ons zo goed mogelijk”, zegt CEO Michaël Callens.

Welke impact heeft de crisis op jullie business?

“Wij hebben de crisis al relatief vroeg zien aankomen, omdat een groot deel van de fietsindustrie in Azië zit. De toeleveringsketen daar viel van het ene op het andere moment volledig stil. Op dat moment is onze business en bijbehorend verhaal van een lokale toeleveringsketen ineens heel waardevol.”

Hoe zijn jullie je gaan organiseren tijdens de lockdown?

“Sinds het alarmsignaal vanuit Azië ben ik de situatie daar nauw beginnen opvolgen, en voorzag al snel dat het groter ging uitpakken dan iedereen aanvankelijk dacht. Daardoor zijn wij al voor de nationale lockdown hier begonnen met thuiswerken.”

“Wij zijn gespecialiseerd in engineering en productie, twee bedrijfstakken die een ongelooflijke uitdaging zijn gebleken om volledig om te schakelen naar thuiswerken. We realiseren ons nu pas ten volle wat bijvoorbeeld de waarde is van in de wandelgangen iets vlot te kunnen bespreken of een spontaan overleg te houden. Ook conceptuele zaken uitwerken via CAD of andere ontwerptoepassingen wordt behoorlijk bemoeilijkt met telewerken. Wij zetten binnen het bedrijf al hard in op digitale toepassingen. Toch hebben we ons in het begin mispakt aan het feit dat nagenoeg iedereen thuiszat en we slechts een beperkt team fysiek aan de machines hadden staan.”

“We hebben ons in vaste teams georganiseerd, die volgens een schema fysiek samen konden werken aan de productie. Daarmee hebben we een goede dynamiek gecreëerd. Zo konden we bijvoorbeeld de meetings voor conceptuele ontwikkelingen terug fysiek organiseren, om daarna vlot thuis verder te kunnen werken.”

Welke zaken zijn (blijvend) veranderd binnen jullie bedrijf?

“Wij zijn de afgelopen maanden sterk gegroeid: ons bedrijf is verdubbeld pal doorheen de crisis. Dat brengt uiteraard ook uitdagingen met zich mee. Verschillende nieuwe collega’s zijn bijvoorbeeld volledig opgestart in telewerkmodus, wat zeker niet evident is om iemand te verwelkomen en in te laten werken.”

Ik was hiervoor nooit zo’n fan van thuiswerken, omdat ik van mening ben dat je veel hebt aan samenwerking waarbij mensen direct en gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Maar nu merk ik dat een dag lang ongestoord kunnen doorwerken wanneer je alleen thuis zit ook zijn voordelen heeft. Wij willen een goede aanpak voor onze nieuwe manier van werken definiëren, ook al gaat dat niet eenvoudig zijn vanwege de aard van onze activiteiten. Als ik zie hoe de pandemie wereldwijd nog gaande is, houd ik wel mijn hart vast. De tweede golf is er nu ook hier, en het is aan ons om daar juist op te reageren. Ik pak dat momenteel zoveel mogelijk op binnen het bedrijf.”

Ik hoop dat wij met onze volledig lokale productie kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld – wat ook mét corona hoog op de agenda blijft staan.

Wat betekent de transformatie van de sector voor jullie bedrijf?

“De fietsindustrie heeft een gigantische verschuiving doorgemaakt: van een aanbodcrisis vanwege de productiestop in Azië, naar een vraagcrisis vanwege de sluiting van fietshandelaars in Europa. Ondertussen is de industrie enorm opgeveerd, vooral door de nieuwe vraag vanuit woon-werkverkeer. Tijdens de lockdown is de vraag naar fietsen echt geëxplodeerd. Met als gevolg dat de Aziatische productie – die inmiddels terug op de rails staat – totaal niet kan volgen. Dit heeft zijn effect op de levertermijn en daar komt nog eens minstens acht weken transport op een schip bovenop.”

“Voor ons is dit dus het jaar waarin dat we het moeten waarmaken. Wij merken dat we iets in handen hebben waarnaar veel vraag is. Onze lokale productie en capaciteit die toelaat snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt is de laatste tijd zeer sterk uitvergroot. Ik denk dat dat voor ons op langere termijn ongelooflijk waardevol is en dat we daar een ‘win’ uit gaan kunnen halen.”

Zijn er zaken binnen jullie bedrijfsvoering die je positief hebben verrast afgelopen periode?

“Eigenlijk iets wat ik al kende van onze medewerkers: een bepaalde flexibiliteit, en vooral zin om de handen uit de mouwen te steken en de situatie aan te pakken. Met die houding hebben we steeds kunnen doorwerken, en dat was lang niet voor alle bedrijven het geval. Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet om het maximale uit deze bijzondere situatie te halen. Ik ben dan ook niet per se verrast door die attitude, want die spirit heerste altijd al onder ons. Maar het is zeker niet evident om op deze manier te werken. Zo’n crisissituatie zorgt er ook voor dat je je team nog beter leert kennen. Ik ben me bewuster geworden van deze zaken, en daarbij ook dankbaar dat we op deze manier kunnen samenwerken.”

Wat geeft jou hoop voor de toekomst?

“Het geeft ons kracht om te weten dat we met onze corebusiness – het lokaal ontwikkelen en produceren van fietsonderdelen – iets zeer waardevols in handen hebben. Dat is echt gebleken de afgelopen maanden. Het is een mooie geruststelling en helpt ons verder vooruit. We zijn bezig om ons eerste volledig ontwikkelde fietsframe in de markt te zetten voor de eindconsument, zodat ook die de vruchten kan gaan plukken van onze inspanningen. Ik hoop dan ook dat wij met onze volledig lokale productie kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld – wat ook mét corona hoog op de agenda blijft staan.”

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
Proximus
imu - vzw - obd