Skip to main content
  • Nieuws
  • De energierevolutie die niemand ziet

De energierevolutie die niemand ziet

  • 29/11/2019

Voorzitter Jo De Backer wijst in zijn edito van december de lezers van Ondernemers erop dat er in onze in alle stilte een energierevolutie aan de gang is die blijkbaar niemand wil zien. Het lijstje innovatieve energie-investeringen in het Antwerpse havengebied is stilaan indrukwekkend te noemen en uit onze Europese benchmark bij 50 productievestigingen blijkt dan 90 procent van de bevraagde bedrijven de voorbije vijf jaar al hebben geïnvesteerd in een efficiënter energieverbruik, onder meer door het gebruik van hernieuwbare energie. Bovendien heeft meer dan de helft in de komende drie jaar nog nieuwe investeringen in hernieuwbare energie op stapel staan.‘Loze beloften’, zullen cynici nu zeggen. Als ze even de moeite zouden nemen, om rondom zich te kijken, zouden ze zien dat ze ongelijk hebben. 

‘Vlaamse regering geeft in 2020 bijna 93 miljoen euro klimaatsteun aan industrie’, kopte een Vlaamse krant medio november. Concreet gaat het hier om een Europese regeling die moet voorkomen dat industrieregio’s met strenge milieu-eisen zoals Vlaanderen, investeringen zien weglekken naar landen waar ze het minder nauw nemen met het milieu. Op die manier helpt Europa overheden om het gelijk speelveld te bewaken zonder de klimaatambities los te laten. Zoiets lijkt mij perfect verdedigbaar. Toch steeg vanaf de oppositiebanken meteen luid protest op. Critici noemden de klimaatsteun een ‘cadeau aan de grote bedrijven’, terwijl er op andere departement zwaar moest worden bespaard. Voorspelbaar natuurlijk. Grote industriële bedrijven laten zich zelden tot politieke discussies verleiden waardoor ze een dankbare schietschijf zijn. Daarom eerst even dit:  begin dit jaar becijferde Deloitte dat industriële bedrijven in ons land 15 tot 34 procent meer betalen voor elektriciteit dan het gemiddelde in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Een concurrentienadeel, waar die jaarlijkse klimaatsubsidie compleet bij verbleekt. 
En dus stellen onze bedrijven al jaren alles in het werk om die kosten te drukken. Uit het duurzaamheidsrapport van Port of Antwerp bleek een paar maanden geleden al dat de Antwerpse industrie er al zes jaar op rij in slaagt om haar energie-efficiëntie op te drijven en de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Het afgelopen jaren is er in het Antwerpse havengebied een nieuw productierecord gevestigd, terwijl het energieverbruik verhoudingsgewijs is gedaald. 
Om een nog duidelijker beeld te krijgen van de energie-efficiëntie van onze bedrijven nam het Industrieforum van de Kamer zelf het initiatief om een Europese benchmarkstudie te laten uitvoeren bij 50 Antwerpse productievestigingen. Op 26 november werden die resultaten bekendgemaakt. Belangrijke vaststelling: meer dan 90 procent van de bevraagde bedrijven hebben de voorbije vijf jaar al geïnvesteerd in een efficiënter energieverbruik, onder meer door het gebruik van hernieuwbare energie. Maar nog belangrijker: meer dan de helft heeft in de komende drie jaar nog nieuwe investeringen in hernieuwbare energie op stapel staan.
 ‘Loze beloften’, zullen cynici nu zeggen. Als ze even de moeite zouden nemen, om rondom zich te kijken, zouden ze zien dat ze ongelijk hebben. Het lijstje innovatieve energie-investeringen in het Antwerpse havengebied is stilaan indrukwekkend te noemen. Een paar voorbeelden: via het Ecluse-warmtenet maken zes chemische bedrijven in het Waasland vandaag gebruik van de restwarmte van een afvalverbrandingsoven in Kallo. Op volle capaciteit betekent dit een besparing van 100.000 ton C02-uitstoot per jaar.  Ander voorbeeld: Lanxess in Antwerpen neemt in 2020 een nieuwe installatie voor het ontbinden van lachgas en stikstofdioxide in gebruik. CO2-winst: 150.000 ton per jaar.  
Ook Project One, de veelbesproken miljardeninvestering van chemiereus INEOS in de Antwerpse haven, wordt de meest energie-efficiënte ethaaninstallatie in Europa. Het project stuitte op heel wat weerstand omdat er gebruik zou gemaakt worden van schaliegas, maar het interview met de Belgische CEO Hans Casier in Ondernemers december werpt een veel genuanceerder licht op de zaak
In Antwerpen is in alle stilte een energierevolutie aan de gang die blijkbaar niemand wil zien.  Het is de taak van organisaties zoals onze Kamer om daar geregeld eens op te wijzen.
 

Als cynici beweren dat bedrijven loze beloftes doen als het gaat over energie-investeringen, kijken ze beter even rondom zich, dan zouden ze zien dat ze ongelijk hebben. Het lijstje innovatieve energie-investeringen in het Antwerpse havengebied is stilaan indrukwekkend te noemen.

Jo De Backer

Contactpersoon

Luc Luwel

Gedelegeerd bestuurder

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin