Skip to main content
  • Nieuws
  • “De Brexit zorgde voor een grote druk om onze producten vanuit het VK tijdig bij onze EU-klanten te krijgen.”

“De Brexit zorgde voor een grote druk om onze producten vanuit het VK tijdig bij onze EU-klanten te krijgen.”

  • 15/06/2021

Vijf maanden geleden werd de Brexit realiteit. Vandaag blikken we samen met Kristof Vanquaethoven, customs & logistics specialist bij Globachem, terug hoe zij als onderneming deze veranderingen hebben ervaren.

Kristof VanquaethovenWie is Globachem?

Kristof Vanquaethoven: “Globachem is een internationaal actief, familiebedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, registreren en vermarkten van hoogkwalitatieve gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. We helpen land- en tuinbouwers hun productie te optimaliseren. Dat doen wij door het ontwikkelen, registreren en internationaal vermarkten van een uitgebreid gamma aan out of patent gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor draagt Globachem, als flexibel en dynamisch familiebedrijf, bij tot de productie van voldoende veilig voedsel voor de groeiende wereldbevolking, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”

Wat zijn jullie belangrijkste markten en belangrijkste exportlanden?

Kristof Vanquaethoven: “Onze belangrijkste afzetmarkt is nog steeds de Europese markt maar om nog verder te kunnen groeien richten we ons meer en meer op landen gelegen buiten de EU. Zo neemt onze verkoop in landen zoals Rusland, Oekraïne en Brazilië jaar na jaar toe. Ook zijn we bijvoorbeeld actief in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.”

"Na het grondig bestuderen van het akkoord bleek toch dat de verhandelde goederen aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen"

We zijn nu een dikke vijf maanden na de Brexit. Hoe kijk jij hierop terug binnen jouw functie als customs & logistics specialist?

Kristof Vanquaethoven: “Nadat de Brexit effectief een feit was, zijn we in eerste instantie begonnen met het uitpluizen van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK. De eerste dagen heerste er een hoerastemming omdat veel bedrijven dachten dat er geen invoerrechten in het spel waren. Maar na het grondig bestuderen van het akkoord bleek toch dat de verhandelde goederen aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen inzake oorsprong om te genieten van een vrijstelling van invoerrechten. Het correct interpreteren van deze oorsprongsregels en vervolgens toepassen op onze verschillende producten was in de eerste weken zeker een uitdaging en zorgde initieel voor heel wat vraagstukken binnen onze Supply Chain. Het was dan ook essentieel om onze klanten op dezelfde manier te bevoorraden.  Hier zijn we wel enkele weken mee zoet geweest.”

“In de eerste drie à vier maanden na de Brexit werden alle inkomende wagens vanuit het VK systematisch gecontroleerd door mensen van de Belgische douane en het FAVV. De vrees was duidelijk aanwezig dat er producten vanuit het VK binnen kwamen die niet aan de EU-regels voldeden. Deze controles zorgden wel voor een grote administratieve rompslomp en een toegenomen werkdruk voor onze mensen binnen Supply Chain, maar ook voor onze warehouse medewerkers. Uiteindelijk zijn deze controles verminderd en gebeuren ze nog steekproefsgewijs, net zoals de binnenkomende goederen vanuit andere niet EU-landen.”

“Verder ondervonden we in die eerste maanden op het gebied van transporten vanuit het VK toch wel vrij grote vertragingen aan de grens, vooral dan aan de kant van het VK. Dit zorgde voor lange transittijden die dan nog eens werden verlengd door de hierboven vermeldde controles. Dit resulteerde erin dat er telkens een grote druk kwam te liggen om deze producten vanuit het VK tijdig bij onze EU-klanten te krijgen. Bovendien was er op de markt een grote schaarste aan ADR uitgeruste wagens en chauffeurs, wat de situatie wat complexer en moeilijker maakte.”

"Transportkosten van en naar het VK zijn stevig toegenomen"

Heeft de Brexit gezorgd voor een omzetdaling?

Kristof Vanquaethoven: “Deze vraag is op dit moment nog moeilijk te beantwoorden. Zoals zoveel bedrijven hebben wij ook een groot volume van onze producten reeds in december 2020 naar het VK vervoerd. Dit om eventuele vertragingen en zelfs blokkades voor te zijn en er op die manier zeker van te zijn dat onze klanten tijdig bevoorraad konden worden. Dus de omzet die we in 2021 gaan genereren gaat een vertekend beeld geven. We gaan de effectieve impact van de Brexit pas in 2022 kunnen meten maar ik verwacht eigenlijk geen grote verschillen wat betreft onze omzet vergeleken met de periode voor de Brexit.”

“Wel zien we dat de transportkosten van en naar het VK zijn stevig toegenomen. Op dit ogenblik is het zo dat Globachem deze transportkosten draagt, alsook de kosten gelieerd aan de opmaak van douanedocumenten, maar naar de toekomst toe gaan we sowieso intern moeten bekijken welke invloed dit heeft op onze winstmarges.”

Heeft de Brexit jullie doen overwegen om nieuwe afzetmarkten (landen) op te zoeken?

Kristof Vanquaethoven: “Neen, voorlopig niet. Omdat het handelsakkoord voor ons vrij soepel is en de logistieke stromen van en naar het VK nog steeds vrij vlot lopen, is het voor Globachem niet aan de orde om onze Britse klanten links te laten liggen.”

Waren jullie in december 2020 voldoende voorbereid voor een eventuele harde Brexit?

Kristof Vanquaethoven: “In de periode voor de Brexit had iedereen de mond vol van het feit dat men zich als onderneming zo goed mogelijk moest voorbereiden op de nakende Brexit. Dit advies was terecht, maar omdat Globachem reeds actief was buiten Europa waren wij het al gewoon om met het hele douanegebeuren in contact te komen en waren onze interne systemen reeds uitgerust en klaar om de nodige douanedocumenten op te maken. Uiteraard was het afwachten op het finale akkoord tussen de EU en het VK om te bekijken wat hier nu effectief inhoudelijk zou instaan en wat dit voor Globachem zou betekenen.”

“Het is wel zo dat wij tevreden waren dat we in de maanden voor de Brexit reeds met onze verschillende klanten en leveranciers gesproken hadden wat betreft incoterms, vergunningen, transittijden, … Op die manier was het voor beide partijen al wat meer inzichtelijk wat een Brexit mogelijks zou betekenen en waarmee er effectief rekening mee gehouden moest worden. Door deze afstemming proactief te hebben gevoerd zijn grote verassingen en problemen in de Supply Chain achterwege gebleven.”

"Bestudeer het gesloten handelsakkoord alvorens te gaan panikeren"

Welke Brexit-tips kan je ondernemers nog geven?

Kristof Vanquaethoven: “Vaak is het zo dat je links en rechts nogal onheilspellende geluiden hoort over de Brexit en de mogelijke gevolgen ervan. En effectief, de Brexit heeft voor sommige ondernemers meer impact gehad dan voor anderen. Maar vooraleer te panikeren zou ik iedereen aanraden om het gesloten handelsakkoord tussen de EU en het VK grondig te bestuderen, desnoods met een douanespecialist erbij, zodat je een goede inschatting kan maken van jouw specifieke situatie en hiernaar kan handelen.”

Contactpersoon

Ward Smits

Adviseur internationalisatie / aanspreekpunt brexit

Brexit contactcenter i.s.m. Provincie Limburg 

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo