Skip to main content
  • Nieuws
  • Daarom is 'oorsprong van goederen' belangrijk voor jouw export...

Daarom is 'oorsprong van goederen' belangrijk voor jouw export...

  • 08/01/2019

In internationale handel worden de oorsprong en de herkomst van goederen vaak met elkaar verward. En dat zou natuurlijk niet mogen. Wat de oorsprong van goederen dan precies is (en wat niet), dat lees je hier.

Om te onthouden

  • De oorsprong van een product heeft betrekking op het land waar het vervaardigd is.
     
  • Vrijhandelsakkoorden en diverse documenten zijn gebaseerd op de oorsprong van het product en niet op de herkomst.
     
  • Om de preferentiële invoerrechten (bij invoer in de EU) te kennen per land van oorsprong, surf je naar madb.europa.eu.

 

Stap 1: Wat?

De oorsprong van een product heeft betrekking op het land waar het gemaakt is. Het is met andere woorden de nationaliteit. De herkomst daarentegen ligt in het land waar het vandaan komt, voorafgaand aan de invoer. Dit onderscheid is van groot belang aangezien vrijhandelsakkoorden en documenten zoals certificaten van oorsprong gebaseerd zijn op de oorsprong van het product en niet op de herkomst.

Stap 2: Wat nog meer?

Er wordt ook een belangrijk onderscheid gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. Op beiden zijn namelijk andere oorsprongsregels van toepassing. De regels van preferentiële oorsprong vind je terug in het protocol bij het vrijhandelsakkoord.

export
Er wordt ook een belangrijk onderscheid gemaakt
tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

De meeste preferentiële regelingen komen voort uit de overeenkomsten die door de Europese Unie met derde landen zijn afgesloten, met een zogenaamd vrijhandelsakkoord als resultaat. Dat wordt onder andere gekenmerkt door vrij verkeer van goederen van oorsprong tussen de verdragsluitende landen, waarbij er korting of vrijstelling op de invoerrechten wordt gegeven.

Deze korting of vrijstelling noemen we ook wel tariefpreferentie. Dit levert grote financiële voordelen op, zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn. De preferentiële oorsprong is een bevoegdheid van de douane, niet-preferentiële oorsprong valt onder de bevoegdheid van de FOD Economie.

Stap 3: Hoe?

Om de preferentiële invoerrechten (bij invoer in de EU) te kennen per land van oorsprong, kan je de Market Access Database raadplegen door te klikken op ‘Tariffs’ op de website //madb.europa.eu. Voor Europese bedrijven is het altijd interessant om te weten met welke landen de Europese Unie een vrijhandelsakkoord heeft, aangezien dit kan leiden tot verschillende voordelen.

“Voor Europese bedrijven is het altijd interessant om te weten met welke landen de Europese Unie een vrijhandelsakkoord heeft.”

Voorbeelden van landen waar een vrijhandelsakkoord mee is: Zwitserland, Turkije, Algerije, Tunesië, Marokko, Israël, Egypte, Macedonië, Albanië, Noorwegen, Zuid-Afrika, … Ook het vrijhandelsakkoord met Japan ligt vast. Het is enkel nog wachten op de officiële datum dat het in werking treedt.
 

Douane van A tot Z

In het voorjaar van 2019 organiseren we een traject ‘Douane van A tot Z’. Dat duurt 2,5 dagen: we starten met een basisopleiding douane, gaan dan over tot bijzondere douaneregelingen en we eindigen met ‘Oorsprong van goederen en vrijhandelsakkoorden’.

Het traject start op 18 februari 2019. Voor meer info en inschrijven kan je contact opnemen met valerie.jennes@voka.be (+32 11 56 02 00). 

Nog andere vragen over internationaal ondernemen? Ontdek hier onze dienstverlening.