Skip to main content
  • Nieuws
  • Cursief: Een preventieadviseur met burn-out - over kleine en grote zaken

Cursief: Een preventieadviseur met burn-out - over kleine en grote zaken

  • 08/02/2019

Jeroen werd binnengehaald als gediplomeerd preventieadviseur met een goede présence en vakkennis. Maar elke nieuweling heeft zijn verborgen kantjes en na enkele jaren worden die zichtbaar.

Tegenover ondergeschikten begon hij zich te gedragen als een op hol geslagen politieagent, naar boven toe muntte hij uit in stroperig gevlij. 

Na drie jaar dienst verkondigde Jeroen dat hij privé gestart was met de renovatie van zijn stulpje. Uit ervaring wist de CEO dat de prestaties van medewerkers die beginnen te (ver)bouwen, durven afbrokkelen. Daarvoor hoefde hij geen profetische gaven te hebben. En, jawel, het duurde niet lang of de preventieadviseur begon te klagen over de werkdruk, de onveiligheid op de werkvloer en een zere rug. Tegelijk kreeg het bedrijf onaangekondigde inspecties van één FOD-ambtenaar rond de veiligheid op de werkvloer. 

Op een blauwe maandag eiste Jeroen in een gesprek met de CEO twee extra assistenten en een extra bonus. Toen die eisen niet ingewilligd werden, meldde hij zich ziek. Burn-out was het verdict. Geslepen als hij was, had hij zichzelf ondertussen geregistreerd bij de FOD als 100% preventieadviseur - met de handtekening van de CEO maar zonder diens goedkeuring -  en genoot hij voortaan 100% bescherming tegen ontslag.

Er werd tijdelijk een externe preventieadviseur aangeworven, maar anderhalve maand later verscheen Jeroen plots op de werkvloer om een babbeltje te slaan. Hij verkondigde hoe zwaar zijn job wel was, hoe onmisbaar hij was, maar ook dat hij zich al beter voelde, omdat zijn arts hem had verteld dat zijn privéverbouwing dé therapie was voor zijn burn-out. Op Facebook toonde hij zich een ijverige Bob de Bouwer tijdens de werkweek en een feestbeest tijdens het weekend. 
Hij vermoedde niet dat dit bij de hardwerkende arbeiders in het verkeerde keelgat schoot. Zelfs vanuit syndicale hoek kwam er gemor. Jeroen werd een agendapunt op de ondernemingsraad, maar de huis- en controlearts bevestigden zijn burn-out. Diagnosticeer maar eens dat iemand géén burn-out heeft. 

Jeroen had nu tijd én geld, de ideale bouwstenen voor een snelle renovatie. 
Burn-out mag dan wel dé epidemie van de 21e eeuw zijn, de boel belazeren staat tot nader order niet in de bijbel van beroepsziekten. 
Toen Jeroen na een jaar terug op de werkvloer verscheen, leidde de CEO de procedure van ontslag van een beschermde medewerker in. Mét de steun van de eigen syndicale medewerkers, slaagde hij erin om de beste man met een ‘normale ontslagpremie’ te doen vertrekken. Na zijn vertrek stopten ook de controles van de Arbeidsinspectie. En Bob de Bouwer, die had nu alle tijd om van zijn stulpje een droomvilla te maken. 

Een preventieadviseur met burn-out

TEKST: Sam De Kegel
ILLUSTRATIE: Lise Vanlerberghe