Skip to main content
  • Nieuws
  • Coronacrisis: Schade voor Limburgse economie loopt op tot 2,5 miljard euro

Coronacrisis: Schade voor Limburgse economie loopt op tot 2,5 miljard euro

  • 25/03/2020

Het aantal Limburgse bedrijven waarbij de omzet minstens halveerde is op een week tijd gestegen van 25 naar 40%. Dat zegt de nieuwe bevraging van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Maar liefst 32,4% van de respondenten ziet zelfs een omzetdaling van 75% of meer. Bovendien heeft 56% van de Limburgse ondernemingen reeds de tijdelijke werkloosheid aangevraagd. “De schade bedraagt nu al 2,5 miljard euro voor onze provincie”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “We zijn de overheden dankbaar voor de genomen maatregelen, al zijn er nog drie bijsturingen die we naar voor schuiven: een prestatiepremie voor wie buitenshuis werkt, de eerste maand gewaarborgd inkomen bij ziekte door de overheid laten betalen en de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid te combineren met een tijdelijke job.”

Johann
“We zijn de overheden dankbaar voor de genomen maatregelen, al zijn er nog drie bijsturingen die we naar voor schuiven."


Voka – KvK Limburg deed enquête deze week samen met de werkgeversorganisatie BECI (Brussels hoofdstedelijk gewest) en UWE (Waals gewest). Bovendien is de bevraging gevalideerd door de Nationale Bank van België en zullen de resultaten gebruikt worden als input voor de Economic Risk Management Group (ERMG) die vorige week werd opgericht.

Helft vraagt tijdelijke werkloosheid

De sterke omzetdaling door de coronacrisis vertaalt zich ook in het aantal Limburgse bedrijven dat al beroep deed op tijdelijke werkloosheid. In onze provincie vroeg 56% van de bedrijven die al aan. Nog eens 19% verwacht dit binnen een maand te moeten doen indien de huidige situatie aanhoudt. 63% van de Limburgse ondernemingen die de tijdelijke werkloosheid aanvraagt, doet dat voor minstens de helft van het personeel, 27% doet dat voor alle medewerkers in het bedrijf.

"In onze provincie vroeg 56% van de bedrijven tijdelijke werkloosheid aan"

Door de coronacrisis heeft 17% van de Limburgse ondernemingen te kampen met onvoorziene personeelstekorten. Als voornaamste reden (78%) geven ze de ziektebriefjes van medewerkers op, gevolgd door medewerkers die verlof nemen uit angst voor het virus (41%) of om de kinderen op te vangen (19%).

Liquiditeitsproblemen

Zowat de helft van de Limburgse bedrijven ervaart al liquiditeitsproblemen. 1 op 3 geeft aan dat dit het gevolg is van klanten die hun rekeningen niet of te laat betalen. 1 op 4 geeft ook aan zelf problemen te ondervinden om rekeningen te betalen.

"De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging van betalingen van hun facturen, omzetverlies en onvoldoende kredietlijnen."

De situatie is voor 11% van de ondernemingen zeer ernstig. Zij zeggen dat ze op zeer korte termijn in de problemen komen wanneer de situatie voortduurt. 31% verwacht binnen één tot drie maanden problemen. De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging van betalingen van hun facturen, omzetverlies en onvoldoende kredietlijnen.

“Het is duidelijk dat hier een gevaarlijke kettingreactie kan plaatsvinden. Hoe meer bedrijven in moeilijkheden komen om hun leveranciers te betalen, hoe moeilijker die leveranciers het op hun beurt krijgen, enzovoort. Om zo’n kettingreactie te vermijden, was een snel en omvangrijk bankenplan met uitstel van betalingen van leningen en kredieten en overheidswaarborgen op overbruggingskredieten noodzakelijk. De banken, de Nationale Bank en de federale regering hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen”, reageert Johann Leten.

Drie extra maatregelen nodig

Het merendeel van de bedrijven is zeer erkentelijk voor de maatregelen die de Vlaamse en federale overheden de voorbije dagen en weken namen. 6 op de 10 bedrijven hoopt dat die maatregelen voldoende zullen zijn om te kunnen overleven.

Er zijn wel nog drie bijsturingen nodig in de maatregelen:

  1. Het is noodzakelijk dat de federale overheid de eerste maand gewaarborgd inkomen bij ziekte nu op zich neemt. 78% van de Limburgse bedrijven met personeelstekorten ziet namelijk meer ziektebriefjes toekomen. “Op die manier kan men de druk op de precaire financiële situatie van bedrijven met veel zieken verlichten en vermijden dat ze daardoor in liquiditeitsproblemen komen.”, zegt Johann Leten.
     
  2. Er is nood aan een prestatiepremie van 150 euro voor werknemers die buitenshuis aan de slag blijven. “De overheid steunt terecht de mensen die tijdelijk zonder job vallen. Maar we mogen onze werknemers die blijven doorwerken niet vergeten. Veel bedrijven dreigen nu echt handen tekort te komen om te kunnen blijven draaien. Daarom vragen we dat de overheid niet alleen 150 euro geeft aan wie zonder werk valt, maar ook aan diegenen die ervoor zorgen dat onze economie blijft draaien. Een prestatiepremie voor wie verplicht buitenshuis moet werken.”, verklaart Johann Leten.
     
  3. Er moet de mogelijkheid zijn om tijdelijke werkloosheid te combineren met een andere job. “Voor wie toch zonder job valt, willen we dat ze uitzonderlijk bovenop hun werkloosheidsuitkering ergens anders aan de slag mogen gaan. Voor heel wat jobs vindt men nu geen personeel, het zou goed zijn moest men mensen die tijdelijk zonder job zitten, de kans geven om zelf nog iets bij te verdienen en zo de economie te ondersteunen.”

Nog vragen? Stel ze aan Kenneth!

De situatie evolueert razendsnel. Daarom kan je steeds contact opnemen met onze collega en corona-aanspreekpunt Kenneth Stulens. 
 
Dat kan via kenneth.stulens@voka.be of 011 56 02 00 (telefonisch enkel bereikbaar tijdens de kantooruren, via mail ook buiten de kantooruren).

Alle FAQ's en andere informatie voor jouw onderneming is terug te vinden op onze algemene infopagina

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.