Skip to main content
  • Nieuws
  • Coronacrisis blijft wegen op Vlaams-Brabantse ondernemingen

Coronacrisis blijft wegen op Vlaams-Brabantse ondernemingen

  • 03/04/2020

Voka Vlaams-Brabant blijft peilen naar een stand van zaken bij haar leden aan de hand van een wekelijkse enquête. Hieruit blijkt dat de bedrijven hun omzet nog steeds zien dalen en afstevenen op een mogelijke tijdelijke werkloosheidaanvraag. In Vlaams-Brabant zegt slechts 15% van de bevraagde bedrijven geen impact te ervaren van deze crisis. De vrees op een faillissement laat onze ondernemers dan ook niet los. 29% acht de kans reëel dat het de komende weken of maanden failliet gaat. 

Curb the curve

Het aantal bedrijven dat geen impact ervaart ten gevolge van het virus is gering. In vergelijking met de vorige bevraging ondervindt 46% een omzetdaling van meer dan 50% - vorige week bedroeg dit nog 38%. Courante boosdoeners blijven de problemen met toeleveranciers (16%)  en het geheel of gedeeltelijke wegvallen van de verkoop (51% ten op zichten van 48% vorige week).

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, heeft een duidelijke boodschap: let’s curb the curve. “Als we een economische ramp willen vermijden inzake faillissementen en werkloosheid, hebben we iedereen nodig om nu in veilige omstandigheden aan de slag te blijven en herstel mogelijk te maken.”, aldus Hans Maertens. 

Liquiditeitsproblemen doen vrees faillissement stijgen

We stellen jammerlijk vast dat de vrees voor een faillissement blijft stijgen (2% in vergelijking met vorige bevraging) wat inhoudt dat ondertussen meer dan een vierde van de bevraagde bedrijven in Vlaams-Brabant hier van wakker ligt. Andere muizenissen zijn liquiditeitsproblemen. 33% van de ondervraagden, een stijging van 5%,  kampt met moeilijkheden door de vertraging van betaling van hun klanten. Onze ondernemers zien heil in alternatieve maatregelen als toegang tot ruimere kredietlijnen (39%) en uitstel van voorafbetalingen (32%) om hun liquiditeitspositie te behouden.

Moeizame herneming bedrijfsactiviteit

Ondanks de frequente berichtgeving over de ontwikkeling van de crisis en reeds getroffen maatregelen blijft dit een onzekere periode voor elke onderneming. 22% van de deelnemende bedrijven geeft aan sterk bezorgd te zijn over de evolutie van haar commerciële activiteiten. Opvallend is dat 46% niet van plan is hun activiteiten te hernemen voor het einde van de lockdown. Let wel, sommige bedrijven kunnen dit simpelweg niet door bijvoorbeeld onvoorzien personeelstekort (4%), stil liggen van de productie (16%) of het niet kunnen waarborgen van social distancing op de werkvloer (15%).  Een positieve tendens is dat 9% de bedrijfsactiviteiten al terug heeft opgevoerd en 7% is van plan om het werk te hernemen binnen de komende 2 weken. 

Contactpersonen

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Isabelle Meulemeester

Adviseur Internationaal Ondernemen

Stel uw vraag aan Voka!

Heeft u een vraag over het coronavirus? Dan kan u terecht bij Isabelle Meulemeester

Voor alle veelgestelde vragen en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad