Skip to main content
  • Nieuws
  • Corona zet geen rem op Limburgse investeringen

Corona zet geen rem op Limburgse investeringen

  • 10/06/2021

Ondanks het onzekere economisch klimaat is de investeringsbereidheid in 2020 hoog gebleven. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête die Voka - Kamer van Koophandel Limburg sinds de start van de coronacrisis bij haar leden afneemt. Gemiddeld gaf de helft van de Limburgse ondernemers aan evenveel of meer te willen investeren. Ook de verwachtingen naar 2021 en 2022 zijn positief. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg: "Limburgse ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en blijven investeren. Dat staat in schril contrast met de overheidsinvesteringen. Ondernemerschap verdient een ondersteunend beleid met duidelijke prioriteiten."

Johann Leten
Johann Leten: "Ook na deze crisis zullen we het investeringsritme moeten opschroeven."

 

Data bevestigen investeringsdrift

Cijfers van Statbel tonen aan dat Limburgse ondernemers 7% meer investeerden in coronajaar 2020 dan in 2019. Dat is een opvallend resultaat als je bedenkt dat het investeringsbedrag in de andere Vlaamse provincies daalt met gemiddeld 8,9%.

In absolute cijfers werden de meeste Limburgse investeringen gedaan in de industrie, de detail- en groothandel en in de logistiek. Die laatste sector kende overigens een spectaculaire groei in 2020 (+32%). Daarmee is logistiek goed voor 16,5% van alle private investeringen. De grootste investeerder blijft de industrie, met 29,6% van het totaal.

Overheden investeren te weinig

De voorbije 25 jaar kwamen de overheidsinvesteringen in ons land gemiddeld uit op 2,3% van het bpp per jaar. Na Duitsland zetten we daar het laagste cijfer van Europa neer. Die investeringen zijn net voldoende om normale slijtage op te vangen, maar niet om onze publieke infrastructuur gelijke tred te laten houden met de groeiende economie.

De politieke ambitie is om de publieke investeringsgraad op te schalen tot 3,5% van het bpp tegen 2024 en 4% van het bpp tegen 2030. Maar zelfs met alle aangekondigde investeringsplannen komen we nog altijd maar aan 3%. Na afloop van het investeringsplan (in 2026) dalen we zelfs opnieuw naar 2,5% van het bbp. Er zijn dus meer en structurele investeringsinspanningen nodig.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg: "De Limburgse ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid op en blijven investeren. Dat staat in schril contrast met de overheidsinvesteringen. De recente investering in Port of Limburg is een goede eerste stap die toont dat private en publieke investeringen elkaar kunnen versterken. Maar ook na deze crisis moeten we het investeringsritme opschroeven. Ondernemerschap verdient een ondersteunend beleid met duidelijke prioriteiten. Vandaag liggen dossiers ter waarde van 6.555 jobs in het slop door administratieve rompslomp en vergunningsbetwistingen. Onze oproep is duidelijk: laat ondernemers investeren. Snel vergunnen is de beste en goedkoopste relancemaatregel."

Circuit Zolder