Skip to main content
  • Nieuws
  • "Corona-exitplan voor export moet focussen op diensten"

"Corona-exitplan voor export moet focussen op diensten"

  • 15/06/2020

Om de Limburgse export terug uit het dal te trekken, hebben we snel een dienstenexportplan nodig, vindt Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “De Limburgse uitvoer van goederen en diensten wordt voor 2019 geraamd op 18 miljard euro. Het aandeel van diensten daarin is kleiner dan in andere landen. Dat terwijl de handel in diensten 60 procent sneller groeit dan die in goederen, en digitale diensten en IT-toepassingen net belangrijker worden door de coronacrisis. Door onze diensten meer te promoten en te exporteren, kunnen we onze export uit de crisiscijfers halen”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Johann Leten
“Meer dan ooit komt het er nu op aan om ons volle potentieel op het vlak van export aan te boren”


Tijdens de persconferentie van maandag maakte minister-president Jambon de cijfers voor internationale handel voor Vlaanderen bekend. In maart ging de Vlaamse export 7,5% achteruit. Daarmee was de achteruitgang net niet zo erg als tijdens de crisis van ruim 10 jaar geleden. Maar de lockdowns in en buiten Europa werden pas in de loop van maart ingevoerd. De cijfers van de Nationale Bank van België voor april (export -24%, import -28;8%) doen nog erger vermoeden voor het tweede kwartaal van dit jaar.

Potentieel beter benutten

“Meer dan ooit komt het er nu op aan om ons volle potentieel op het vlak van export aan te boren”, werpt Johann Leten op. “Die is de motor van onze welvaart in Limburg, heel veel jobs hangen ervan af. De export van goederen dient dus maximaal ondersteund te worden, maar vooral op het vlak van de dienstenexport is er nog veel potentieel. Denk niet alleen aan IT- of softwaretoepassingen, maar ook studiebureaus, transport- en bouwbedrijven of andere dienstverleners die over de grenzen werken.”

De handel in diensten groeide de afgelopen tien jaar 60 procent sneller dan de handel in goederen. “Digitale diensten als softwareontwikkeling zijn veel sneller internationaal verhandelbaar en vervangen ze steeds meer fysieke goederen. Bovendien winnen deze diensten net aan belang door de coronacrisis. Ten slotte lijken ook meer en meer bedrijven uit de maakindustrie diensten te integreren in hun productaanbod”, weet Johann Leten.

"Dienstenexportplan is nodig"

Toch ligt het aandeel van diensten in onze totale export (24%) een stuk lager dan in andere landen zoals Denemarken (38%) of Zweden (32%). Dat aandeel is de voorbije vijf jaar ook rond die 24 procent blijven hangen. Dit kan erop wijzen dat Vlaanderen en dus ook Limburg niet haar volle dienstenexportpotentieel benut.

"Het aandeel van diensten in onze totale export (24%) ligt een stuk lager dan in andere landen."

Vlaanderen heeft dus dringend een dienstenexportplan nodig. “We roepen het expertencomité van de Vlaamse regering op om dit zeker op te nemen in de relancevoorstellen, want hier is nog veel onbenut potentieel”, zegt Johann Leten. “Het is goed dat de Vlaamse regering vandaag alvast met een exportplan komt en dat Flanders Investment & Trade (FIT) maatregelen neemt ter ondersteuning van de export. De maatregelen die vandaag bekend gemaakt werden m.b.t. handelsbeurzen, steun aan exporterende bedrijven enz. zijn meer dan welkom en broodnodig. Maar volgens Voka moet de exportstrategie en het exportbeleid breder en dieper gaan en dit zowel voor goederen als diensten.”

Euregionale troef

Wij hebben binnen een straal van minder dan 100 km toegang tot twee belangrijke buitenlandse regio’s: Nederlands Limburg en Noordrijn-Westfalen. Zij vormen samen met Limburg en Luik de Euregio en vormen een markt van 3.9 miljoen inwoners. Bedrijven maken te weinig gebruik van deze nabijgelegen potentiële afzetgebieden.

“Voka – KvK Limburg heeft historisch een zeer sterke samenwerking met de partners daar. De dienstenexport en digitalisering gaan we met name versterken door ons gezamenlijk initiatief DigitSME, waar bedrijven beroep kunnen doen op een scan rond digitalisering in internationaal ondernemen en volgen er grensoverschrijdende clusters om ervaringen uit te wisselen. Uiteraard blijven wij ook de nodige ondersteuning bieden via onze afdeling internationaal ondernemen”, besluit Johann Leten.

Nichesectoren hebben export nodig

Voor Micha Bouts, zaakvoerder van Oehoe Data Science, was dienstenexport een evidentie. “Wij leveren management consultancy en datatechnieken voor de gezondheidszorg. Als we ons alleen op België zouden richten, werken we in een veel te kleine nichesector.” De onderneming werkt onder meer aan preventieprojecten in de Verenigde Arabische Emiraten. “We verwerken er datastromen over chronische aandoeningen. We integreren medical devices, structureren data en visualiseren bruikbare informatie in dashboards. Die worden teruggekoppeld naar artsen, zodat ze daar nieuwe inzichten kunnen uithalen.“, zegt hij.

Bovendien is een permanente aanwezigheid in het buitenland geen must. “Ik zat voor de coronacrisis elke twee maanden in de Verenigde Arabische Emiraten, maar vandaag is reizen nog altijd niet mogelijk. Dat is op zich geen groot probleem, want via online meeting kan je ook erg veel zaken regelen. Ook de Emirati zelf maken nu meer gebruik van video conferencing en tonen meer begrip dat werken vanop afstand mogelijk is. Al wordt persoonlijk contact uitermate gewaardeerd en blijft het belangrijk waar mogelijk.”

Andere mentaliteit in buitenland

Dirk Callaerts, zaakvoerder van Blooloc, ziet vooral potentieel in dienstenexport omdat het buitenland meer open staat voor nieuwe technieken. Zijn onderneming ontwikkelde met “yooBee” een indoor positioning & asset tracking oplossing. “We doen 90% van onze business in het buitenland. Zo hebben we onder meer projecten lopen in de Verenigde Staten, Canada, Qatar enzovoort”, zegt hij.

“Dit is mijn derde tech-onderneming en je merkt dat de mentaliteit in het buitenland anders is. Ze zullen je eerder een klein project toevertrouwen en op basis van de resultaten nadenken over verdere investeringen. In Vlaanderen moet je dan weer buitenlandse adelbrieven kunnen voorleggen vooraleer ze zaken willen doen.” 

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie