Skip to main content
  • Nieuws
  • Corona-enquête: Vlaams-Brabantse ondernemingen maken werk van heropstart bedrijfsactiviteit

Corona-enquête: Vlaams-Brabantse ondernemingen maken werk van heropstart bedrijfsactiviteit

  • 15/04/2020

Uit de wekelijkse Voka-enquête blijkt dat meer dan 4 op 10 Vlaamse onderneming werk maakt van een heropstart van bedrijfsactiviteit of dit op korte termijn wil doen. Een positieve tendens, want het gaat om een opvallende stijging in vergelijking met de bevraging van vorige week. In Vlaams-Brabant stellen we vast dat 41% actief bezig is met de heropstart van hun bedrijfsactiviteit. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven bevestigt ook dat ze hun werkorganisatie volledig hebben aangepast om de werknemers in veiligheid te laten werken. Hoopvolle cijfers, maar toch blijft Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder, hameren op de noodzakelijke ondersteuning van betrokken overheidsinstanties. 

“Steeds meer bedrijven willen de draad terug oppikken. Het is duidelijk dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen om hun medewerkers veilig terug aan de slag te laten gaan. We vragen dan ook van de overheden, de Nationale Veiligheidsraad en de GEES-expertengroep om politiek leiderschap te tonen en een slimme en gefaseerde opstart van de economie uit te werken. Dit is absoluut nodig willen we nog grotere economische schade met jobverlies vermijden”, aldus Hans Maertens. 

Heropstart bedrijfsactiviteit

Van de bevraagde bedrijven in Vlaams-Brabant heeft 28% de bedrijfsactiviteit al terug opgevoerd. Vorige week was dit slechts 15%. Een kleinere groep (13%) plant binnen de twee weken de bedrijfsactiviteit terug op te voeren. Jammer genoeg blijft een groot aantal gedwongen om de bedrijfsactiviteit te beperken door overheidsmaatregelen, het niet kunnen waarborgen van social distancing of de verstoring van toelevering. 

Meer dan de helft (52%) kiest ervoor om het niveau van de activiteiten zo goed als volledig op te voeren (tussen 75% en 100%), een vierde van de bevraagde bedrijven verhoogt de activiteiten met minstens 50% tot 75% bedrijfsactiviteit. “De wil om terug aan de slag te gaan stijgt met de week. Dit krachtig signaal van de ondernemers wordt ook gedeeld door heel wat medewerkers die terug aan de slag willen en moet ondersteund worden door het beleid”, zegt Hans Maertens.

Aangepaste werkomgeving

Wie de bedrijfsactiviteit herneemt, moet de veiligheid van haar werknemers kunnen waarborgen. De grote meerderheid (69%) van de bevraagde bedrijven heeft haar werkorganisatie dan ook volledig aangepast. 11% heeft reeds maatregelen getroffen, maar is van plan om nog meer aanpassingen door te voeren om de veiligheid te kunnen garanderen. 

De voornaamste aanpassing is de flexibele(re) omgang met de werkorganisatie. 68% van de deelnemende bedrijven staat (meer) telewerken toe of past een ploegensysteem toe zodat ze op verschillende uren kunnen werken. De aanwezigheid van handgels gaat op voor 61% en iets minder dan de helft kiest ervoor om de werkplaats her in te richten (omwille van social distancing). Een vijfde stelt beschermende kledij ter beschikking en 4% controleert haar medewerkers op koorts. 

“Ondernemingen willen niet alleen terug aan de slag gaan, maar ze willen ook en vooral dat hun medewerkers dit in alle veiligheid kunnen doen. Ze nemen dus hun verantwoordelijkheid en bereiden zich voor op een langere periode waarin het nog niet snel business as usual zal zijn. Maar ondernemingen willen nu snel perspectief op de toekomst. De verantwoordelijken moeten nu de zorg voor de gezondheid, het engagement van de bevolking én het belang van de economie met elkaar verzoenen. Daarvoor is politiek leiderschap nodig. Maar nu moet de economie slim en gefaseerd opgestart worden, anders worden de economische verliezen en het jobverlies dramatisch hoger”, aldus Hans Maertens.

Contactpersonen

Isabelle Meulemeester

Adviseur Internationaal Ondernemen

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Stel uw vraag aan Voka!

Heeft u een vraag over het coronavirus? Dan kan u terecht bij Isabelle Meulemeester

Voor alle veelgestelde vragen en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

Proximus

Artikel uit publicatie

ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad