Skip to main content
  • Nieuws
  • Corona-enquête: Limburgse bedrijven willen investeren ondanks omzetdaling

Corona-enquête: Limburgse bedrijven willen investeren ondanks omzetdaling

  • 24/09/2020


Vier op tien Limburgse ondernemers stelt in het derde kwartaal nog steeds een omzetdaling vast van meer dan 20%. Dat zegt de nieuwe enquête van Voka – KvK Limburg. Hoewel meer ondernemers in 2021 ook omzetverlies verwachten, blijft de bereidheid om te investeren groot. 43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren dan voor de coronacrisis. Dat is 10% meer dan de resultaten in augustus. “Onze ondernemers willen investeren in groei en daar mag de politiek een voorbeeld aan nemen. Ze moet dringend een relance- en transformatiebeleid voeren om groei aan te zwengelen en perspectief te bieden aan ondernemingen en hun medewerkers. Daarnaast moet ze ook investeringen door bedrijven stimuleren”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Voka – KvK Limburg gaf al de aanzet voor een transformatiebeleid in haar ‘Plan Samen Groeien’.

JJLL

"43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren dan voor de coronacrisis. Dat is 10% meer dan de resultaten in augustus."


De coronacrisis blijft een grote impact hebben op de Limburgse bedrijven. Slechts één op vijf zit terug op eenzelfde omzetniveau als voor de coronacrisis, zegt de vijftiende corona-enquête van Voka – KvK Limburg.

De enquête vroeg de Limburgse ondernemers ook naar de vooruitzichten in 2021. Daar denkt 36% dat ze volgend jaar nog een omzetdaling van 20% of meer verwachten in vergelijking met voor de crisis. In augustus deed slechts 28% van de ondernemingen die voorspelling. Er is met andere woorden een groeiend pessimisme.

Eén op vier wil investeren

Nog steeds 14% van de Limburgse ondernemers acht het overigens mogelijk om op korte termijn failliet te gaan. Een derde van de bedrijven kan in de huidige situatie nog maar zes maanden overleven zonder vers kapitaal. De helft van de Limburgse ondernemers kunnen het maximum nog een jaar bewerkstelligen zonder extra kapitaal.

"43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren."

Toch ook licht positief nieuws in de resultaten van de enquête. Een vijfde van de ondernemers geeft aan dat het volgend jaar terug op het omzetniveau zal zitten van voor corona. Ondanks crisis blijft investeringsbereidheid groot in Limburg. 43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren. In augustus lag dit percentage nog een stuk lager (34%).

“Een maand geleden bleek uit onze enquête dat we volgend jaar op een 90%-economie afstevenen en de nieuwe cijfers tonen geen beterschap. We hebben dringend nood aan globaal plan van de Nationale Veiligheidsraad dat perspectief biedt om de balans te vinden tussen gezondheid, samenleving en economie. Op een federaal relanceplan zal het helaas nog langer wachten zijn, terwijl het water bij heel wat ondernemingen aan de lippen staat. Het lijkt erop dat de federale politici niet beseffen hoe moeilijk sommige bedrijven het hebben, zeker in sectoren zoals evenementen, ontspanning, horeca, toerisme, en de reissector”, zegt Johann Leten.

Investeren in MOED

Nochtans zijn er twee belangrijke hefbomen om de relance op gang te trekken. Ten eerste zorgen dat er meer vertrouwen is en geconsumeerd wordt. 3 op 4 bedrijven kampt met omzetverlies en de grootste oorzaak is dat er te weinig afnemers zijn voor hun producten of diensten. Daarom moet winkelen, ondernemen en organiseren zo realistisch mogelijk worden georganiseerd. We hebben ook bijkomende maatregelen nodig om de export te ondersteunen en de Brexit op te vangen.

"Alle overheden moeten extra investeren in MOED: mobiliteit, onderzoek & innovatie, energie en digitalisering."

Ten tweede moeten de overheden zorgen voor meer investeringen. Alle overheden moeten daarbij zelf het voorbeeld geven en extra investeren in MOED: mobiliteit, onderzoek & innovatie, energie en digitalisering. Daarnaast moet ze ook investeringen door bedrijven stimuleren. “Bijvoorbeeld via versnelde afschrijvingen of de wederopbouwreserve. En maak de arbeidsmarkt flexibeler zodat bedrijven zich veel sneller kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden”, stelt Johann Leten. 

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie