Skip to main content
  • Nieuws
  • Corona-enquête: dringend nood aan heropstart om nog groter sociaal en economische drama te vermijden

Corona-enquête: dringend nood aan heropstart om nog groter sociaal en economische drama te vermijden

  • 22/04/2020

Uit de voorgaande enquêtes bleek alvast dat de wil om de bedrijfsactiviteit terug op te voeren erg hoog is. Inmiddels heeft 85% van alle bevraagde bedrijven in Vlaanderen de noodzakelijke maatregelen genomen ter waarborging van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers (of is hiermee mee bezig).  Medewerkers geven nu ook zelf aan hier klaar voor te zijn. Dit blijkt uit een nieuwe bevraging van Voka. Om deze heropstart te kunnen bewerkstelligen is er nood aan duidelijkheid vanuit de Nationale Veiligheidsraad. 

“De bedrijven dringen echt aan op een heropstart van de economie. Daarom moet de Nationale Veiligheidsraad vrijdag beslissen om snel alle bedrijven en winkels weer te openen. We kunnen ons land niet langer in een economische wurggreep houden want anders stevenen we af op een sociaal drama. 1 op de 5 bedrijven ziet zich genoodzaakt om binnenkort werknemers te moeten ontslaan”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Oproep tot duidelijke en concrete actie van Nationale Veiligheidsraad

Om deze heropstart zo goed mogelijk te ondersteunen roept Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, de leden van de Nationale Veiligheidsraad op om vrijdag naar buiten te komen met een concreet actieplan en een snelle timing voor de heropstart van onze bedrijven. Dit moet gebeuren met duidelijke beslissingen en communicatie. “Het fiasco van vorige week met de onduidelijkheid over de tuincentra en de doe-het-zelf-zaken moet men absoluut vermijden. Er is nood aan eenduidige en tijdige communicatie over waar men aan de slag kan en waar niet. vindt Hans Maertens. Voka vindt het alvast meer dan tijd dat het plan voor de heropstart gelanceerd wordt. Anders dreigt er een sociaal en economisch drama dat nog groter is dan we vandaag verwachten. 
 

Draagvlak voor heropstart

45% van de respondenten in Vlaams-Brabant geeft aan dat bij een heropstart van de bedrijfsactiviteit er een omzet kan worden gehaald van 75% tot 100% (waarbij 100% het niveau is van vóór de crisis). 30% raamt een omzetniveau tussen 50% en 75%. De overige respondenten zien hun omzet bij heropstart gehalveerd of lager. Boosdoeners voor een blijvende omzetdaling zijn onder meer: gebrek aan vraag (47%), verstoring van toelevering (17%), het niet kunnen garanderen van social distancing (14%) of problemen met werkkapitaal (6%). Wat de uitfasering van de tijdelijk werkloosheid (na 3 mei) betreft, denkt 8% dit te kunnen na een week en 25% binnen een maand te voltooien. 30% zal zich wellicht nog enkele maanden beroepen op tijdelijke werkloosheid. Desalniettemin stellen werknemers vast dat er veel draagvlak is onder het personeel voor een heropstart. 
 

Faillissement en ontslag

Desondanks bereidt men zich ook voor eventuele ontslagen. Een vijfde van de respondenten denkt de komende maanden personeel te moeten ontslaan. De helft van de respondenten denkt dat dit van toepassing zal zijn op 5% tot 10% van de werknemers. Welgeteld 23% van de respondenten schat minstens 10% en meer van haar werknemers te moeten ontslaan. De voornaamste reden voor ontslag is simpelweg het gebrek aan bedrijfsactiviteit. Andere oorzaken zijn het moeten wijzigen van business model (door het coronavirus) en/of een gebrek aan financiële buffers.

Daarom roept Voka op om de productie zo snel mogelijk weer integraal op gang te brengen zodat enerzijds de binnenlandse consumptie weer op peil kan komen en anderzijds de export van onze bedrijven weer kan opstarten. “De helft van de bedrijven signaleert een gebrek aan vraag; één op de 5 bedrijven ondervindt problemen met toeleveranciers. Het is duidelijk dat de economische waardeketen doorbroken is, zowel voor goederen als diensten. De economische ketting moet snel hersteld worden door alle bedrijven en winkels terug te openen in veilige omstandigheden. Anders wordt deze gezondheidscrisis ook een heel zware sociaal-economische crisis met veel faillissementen en werklozen”, aldus Hans Maertens.
 

Enkele opvallende cijfers uit de meest recente corona-enquête

Contactpersonen

Isabelle Meulemeester

Adviseur Internationaal Ondernemen

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Stel uw vraag aan Voka!

Heeft u een vraag over het coronavirus? Dan kan u terecht bij Isabelle Meulemeester

Voor alle veelgestelde vragen en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad