Skip to main content
  • Nieuws
  • Conjunctuurbarometer: Vlaams-Brabantse economie kent sterkere daling dan andere provincies

Conjunctuurbarometer: Vlaams-Brabantse economie kent sterkere daling dan andere provincies

  • 31/05/2020

De coronacrisis snijdt diep. In Vlaams-Brabant dieper dan in andere regio’s. Dit verschil is te wijten aan het stilvallen van passagiersvervoer op Brussels Airport, hetgeen een immense impact heeft op de conjunctuur in onze provincie. Het is dankzij de terugkeer van de exportactiviteit na de zomer dat onze economie het vanaf oktober 2020 terug beter zal doen.

Met de conjunctuurbarometer van Voka Vlaams-Brabant zijn er nu ook concrete cijfers die een eerste weerslag van de crisis schetsen. De conclusie? De economische activiteit zal, op basis van de gegevens die we nu hebben, tussen april en oktober 2020 terugvallen tot een niveau dat lager zit dan tijdens het dieptepunt van de bankencrisis in mei 2009. Deze terugval zal van kortere duur zijn dan toen. We zetten een paar sectorale evoluties op een rijtje.

Luchthaven: Passagiersvervoer valt stil, cargo-activiteit blijft stabiel

Waar de luchthaven in april 2019 nog 2,3 miljoen maandelijkse passagiers mocht verwelkomen, waren dit er in april 2020 slechts iets meer dan 17.000. Ter vergelijking, in maart dit jaar waren dit er nog bijna 800.000. De wereldwijde lockdownmaatregelen vegen het passagiersvervoer volledig van de kaart.

Wat betreft de cargo-activiteit blijft de schade relatief beperkt. Deze activiteit krimpt in april met “slechts” 11% ten opzichte van maart en zou in de loop van de volgende zes maanden maandelijks gemiddeld ruim 16% onder het niveau van vorig jaar blijven. De trendmatige verdere ontwikkeling van de cargo-activiteit is in de periode tot oktober identiek aan het patroon dat in de vergelijkbare periode van 2019 aan de orde was. Deze ontwikkeling blijkt dus voorlopig ongevoelig voor enige verdere corona-invloed.

Het is de aanwezigheid van de luchthaven die ervoor zorgt dat in Vlaams-Brabant de conjunctuur sterker terugloopt dan in andere provincies. De andere Vlaamse groeipool, de haven van Antwerpen, heeft van verlies aan passagiersvervoer weinig hinder.

Export houdt stand en zorgt voor heropleving van de conjunctuur dit najaar

De exportactiviteit, een grote slagkracht achter de regionale conjunctuurontwikkeling van de provincie, heeft de voorbije maanden moeten inboeten. Echter, te verwachten valt dat de trend, na deze tijdelijke terugval, dezelfde zal zijn als vorig jaar, maar dan op een lager niveau. De exportactiviteit zal zich dus conjunctuurneutraal gedragen: vanaf de zomer verwachten we een heropleving.

De trendmatige ontwikkeling van de export mag dan al corona-ongevoelig zijn, het gerealiseerde activiteitsniveau is dit duidelijk niet. De terugval van het aantal afgeleverde attesten met -9.5% ten opzichte van maart reduceert de year-to-year differential van -0.64% vorige maand tot -3.78% nu. De marge voor de exportwaarde blijft positief en met 27.51% ruwweg status quo op het niveau van vorige maand (26.28%).

Voorwaarde van heropleving is een succesvolle afhandeling van de exitstrategie.

Automobielsector onder druk

In de automobielmarkt is er tabula rasa in het segment van de personenwagens. Dit fenomeen is, samen met een verdere krimp tot 60% onder het niveau van een jaar geleden voor de inschrijvingen van nieuwe bedrijfswagens, een logisch gevolg van de lockdown.

Op korte termijn komt er wellicht een inhaalbeweging als gevolg van het versoepelen van de coronamaatregelen. Het valt te verwachten dat deze inhaalbeweging zich sneller en omvangrijker zal manifesteren voor de bedrijfsvoertuigen dan voor de personenwagens. Voor dit laatste type spelen koopkracht, herstel van consumentenvertrouwen en een veranderde mindset tegenover wagens een grotere rol dan voor het segment van de bedrijfswagens (dit zijn bestelwagens, vrachtwagens en trailers – geen salariswagens). De vrachtwagens worden veruit het minst getroffen.

Arbeidsmarkt: minder vacatures, meer werklozen

De lockdown heeft een zware impact op de tewerkstelling: de totale werkloosheid klimt in de loop van de volgende 6 maanden maandelijks gemiddeld tot ruim 7% boven het niveau van een jaar geleden. Tot vorige maand bleek de coronacrisis de werkloosheidstrends nog niet te beïnvloeden. De impact scheen toen uitsluitend te spelen op het werkloosheidsniveau. De corona- en lockdowninvloed laat zich sinds april veel sterker voelen. Het aantal werkloze mannen en vrouwen nam in april toe met 7.46% resp. 6.81% ten opzichte van maart.

Het valt te voorspellen dat het aantal vacatures de komende 6 maanden 30% lager zal zijn dan vorig jaar. April, de volledige lockdownmaand, heeft duidelijk een grote invloed: het jobaanbod (dit zijn het aantal uitgeschreven vacatures) valt in april 2020 terug tot -8% onder het niveau van maart 2020. Voor het aantal per einde maand nog openstaande vacatures loopt dit verlies zelfs op tot -17%. 

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant: “Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ontwikkelde deze conjunctuurbarometer samen met Guido Van Rompuy, emeritus professor Economie en Methodologie, KU Leuven. Het doel: het ondersteunen van onze leden-ondernemingen in het creëren van welvaart in onze regio. Professor Guido Van Rompuy ontwikkelde een algoritme op basis van onder andere parameters uit export, arbeidsmarkt en mobiliteit. In tegenstelling tot de meeste prognoses die uit sentiment ontstaan en terugblikken op het verleden, biedt deze barometer een wetenschappelijk onderbouwd datamodel van de economische toekomst. Een welkom kompas voor ondernemers in deze uitdagende periode.”

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus

Artikel uit publicatie

ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad