Skip to main content
  • Nieuws
  • Conjunctuurbarometer: “Tweede lockdown zal herstel van Limburgse economie vertragen”

Conjunctuurbarometer: “Tweede lockdown zal herstel van Limburgse economie vertragen”

  • 19/11/2020

De conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg voorspelt voor de komende zes maanden een verder herstel van de economie. De impact van de tweede lockdown moet weliswaar nog blijken. “We verwachten vanaf volgende maand daarom wel een knik in de cijfers. Die knik zal grotendeels ook afhankelijk zijn van de steunmaatregelen en het beleid van onze overheid. Die zullen het ritme van ons herstel bepalen”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

conjunctuur

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (november 2020 – april 2021)*
 

Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Na het dieptepunt van de eerste coronagolf in mei (18.28 punten) komt een steile herneming op gang die de conjunctuurbarometer op het einde van het derde kwartaal op een niveau van 42.65 punten brengt. In de loop van het vierde kwartaal verliest de herneming aan expansiekracht, maar tegen de jaarwisseling ligt toch een indicatorniveau van 51 punten binnen het bereik. Vorige maand klokten we dit vooruitzicht nog af op 46.7 punten.

Zonder bijkomende externe schokken zou de regionale economische activiteit binnen de huidige context tegen april 2021 verder evolueren tot ruim 56 indicatorpunten. Van enige impact van de (partiële) Lockdown 2.0 op deze vooruitzichten kan dus nog geen sprake zijn. We verwachten dus vanaf volgende maand opnieuw een knik(je) in de cijfers.

“WWW-economie vermijden”

De voorspelling van de conjunctuurbarometer is meer dan ooit onder voorbehoud. "Simpelweg omdat we de gevolgen van de tweede lockdown nog niet kunnen inschatten", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Volgens ramingen van Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest is een nieuwe terugval van 4,5% in economische activiteit alvast waarschijnlijk. Het blijft weliswaar een klap van formaat als je er de cijfers van de crisis 2008-2009 naast legt: toen bedroeg de totale economische krimp 3,7%."

"Een nieuwe terugval van 4,5% in economische activiteit is alvast waarschijnlijk."

Het belang van investeringen mag niet onderschat worden. "Economische groei, zoals ons Plan Samen Groeien voorstelt, is de rode draad in ons herstel. Onze economie zit nu in een W-patroon en we moeten absoluut vermijden dat dat een WWW wordt. Daarvoor zullen we voor de komende tien jaar een beleid nodig hebben dat volop inzet op krachtige economische groei", besluit Johann Leten.

Gecontroleerde opening detailhandel en horeca

Voka - KvK Limburg pleitte daarom al meermaals voor een krachtdadig beleid van de regering. Johann Leten: "Hun acties zullen het ritme van ons herstel mee bepalen. Er staan drie belangrijke acties centraal in onze oproep. Er is allereerst een performant test- en track-and-trace-beleid nodig. Daarnaast zal ook een vaccin-plan uitgetekend moeten worden, net als een plan om een derde lockdown te vermijden. Bovendien zien we dat 47% van de Limburgse ondernemers wil investeren. Gebruik als regering die goede intenties en maak werk van een versnelde afschrijving van investeringen."

"Detailhandel en horeca zijn erg belangrijke schakels in onze waardeketen"

Johann Leten wijst ook op het belang van de detailhandel en horeca in het kader van een goede beleid. “We moeten naar een gecontroleerde opening van die sectoren. Dit zijn erg belangrijke schakels in onze waardeketen en veel toeleveranciers zijn afhankelijk hiervan. Volgens het Federaal Planbureau is bijna 5 procent van de totale werkgelegenheid op directe of indirecte wijze bijvoorbeeld betrokken bij de productie van horecadiensten.”

Opnieuw meer dan 1.000 starters

We zien een kleine knik in de starters in oktober 2020 t.o.v. november 2019 maar gezien de omstandigheden blijft de schade beperkt (-2,85%). Met meer dan 1.000 starters in oktober zit Limburg nog steeds op recordkoers om het weer beter te doen dan vorig jaar.

starters

Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg