Skip to main content
  • Nieuws
  • Conjunctuurbarometer: Limburgse economie gaat in dalende lijn

Conjunctuurbarometer: Limburgse economie gaat in dalende lijn

  • 22/01/2020

De conjunctuurbarometer voorspelt tot juni 2020 een verdere terugval van de Limburgse economie. Die verloopt weliswaar trager dan de terugval die we in 2019 ervaarden. “Een steile recessie zit er niet in, maar het economisch weefsel heeft veel moeite om het verloop terug om te buigen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Ook de Limburgse starters braken met 8.221 beginnende ondernemers in 2019 weer alle records. 

conjunctuur
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (januari 2020 – juni 2020)*


Met het economische weefsel doelt Johann Leten onder meer op de export. Die presteert momenteel nog beduidend beter dan een jaar geleden, maar er is stilaan een systematische krimp zichtbaar. “Dat zien we aan het matige verschil tussen het huidige aantal exportattesten en het aantal dat in de vergelijkbare periode van vorig jaar afgeleverd werd. Voor de laatste drie maanden zien we dat verschil verkleinen.”

"De export presteert momenteel nog beduidend beter dan een jaar geleden, maar er is stilaan een systematische krimp zichtbaar."

JJLL

Een andere opvallende vaststelling is dat de werkloosheid ook niet meer zo intens afneemt. De conjunctuurbarometer voorspelt voor de komende zes maanden een daling van -3,6% in vergelijk met dezelfde periode een jaar gelden. Johann Leten: “In de voorspellingen van vorige maand en twee maanden terug zagen we nog marges van respectievelijk -6.85% en -7.21%. De werkloosheid neemt met andere woorden minder af dan eerdere voorspellingen.” 

De voorspellingen van de conjunctuurbarometer kunnen bovendien geen rekening houden met de politieke spanningen en besluiteloosheid. “De internationale spanningen blijven als een zwaard van Damocles boven ons hangen. De Iran-crisis heeft bijvoorbeeld geen grote impact, maar met de brexit blijven we waakzaam voor de economische gevolgen”, zegt Johann Leten. 

Wat die onbeslistheid betreft, kijkt de gedelegeerd bestuurder naar de federale regering. “Er is dringend nood aan een sterk én volwaardig federaal regeerakkoord binnen een aanvaardbare termijn. We roepen op om het politieke stratego achterwege te laten en bruggen te bouwen. Onze ondernemers willen daadkracht zien.”

Rustpauze voor export 

Het matige verschil tussen het huidige aantal exportattesten en datgene dat  in de vergelijkbare periode van vorig jaar afgeleverd werd vertoont in de loop van de laatste drie maanden een systematische krimp. Op korte termijn is er voor de Limburgse exportwaarde geen sprake van enig gevaar voor een echte terugval. Een rustpauze op middellange termijn is daarentegen een realistische hypothese. 

Nieuwbouw als fundament 

De sterke conjunctuurstimulus vanuit de bouwsector blijft zeer nadrukkelijk aanwezig.  De sterkste impulsen komen uit de nieuwbouw. Er is momenteel geen enkele indicatie omtrent enige omslagtendens in de nabije toekomst.

Wagens overtreffen verwachtingen

In de loop van de eerste jaarhelft van 2020 blijft het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens ruim 8% hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit is gevoelig ruimer dan wat de vooruitzichten van vorige maand (3%) en twee maanden geleden (6%) lieten vermoeden. De sterkste expansieve impuls wordt nog steeds gegenereerd door de bedrijfsvoertuigen. 

Toerisme blijft presteren

Alles wijst er voorlopig op dat de toeristische activiteit tot een eind in het tweede kwartaal van dit jaar betere prestaties kan neerzetten dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Binnen deze context zouden aankomsten en overnachtingen ruim 9% hoger kunnen uitvallen, wat sterk vergelijkbaar is met de 8.5% van vorige maand.  Voor de bezettingsgraden zit er een positief ecart in van  1.5 procentpunt. Vorige maand werd in dit verband nog 2.5 procentpunten in het vooruitzicht gesteld.  

Werkloosheid

Als gevolg van deze tendensen valt de totale werkloosheid in de loop van de volgende zes maanden maandelijks gemiddeld -3.6% lager uit dan een jaar geleden. Vorige maand en twee maanden geleden voorspelde de conjunctuurbarometer nog marges van respectievelijk -6.85% en -7.21%. 

Meer dan 8.000 starters in 2019

Vorige maand konden we al bevestigen dat het aantal starters in 2019 opnieuw een recordjaar zou opleveren. Met meer dan 8.000 starters in 2019 kunnen we besluiten dat het aantal startende ondernemingen op vijf jaar tijd verdubbeld is. Jaar na jaar wordt het record verbroken. Ook in vergelijking met 2018 doet 2019 het een stuk beter met 14,37% meer starters. De maand december 2019 lag helemaal in de lijn van dat gemiddelde en telde 15% meer starters dan december 2018.

starters
Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg


*Over de conjunctuurbarometer

In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.
 I