Skip to main content
  • Nieuws
  • Conjunctuurbarometer: Limburgse economie belandt in vierkantswortelscenario

Conjunctuurbarometer: Limburgse economie belandt in vierkantswortelscenario

  • 22/04/2021

De conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg voorspelt de komende zes maanden een zeer traag herstel van de Limburgse economie. Met de zomermaanden in aantocht lijkt een vierkantswortel opnieuw in zicht. “Er is nood aan een efficiënte V-motor: vaccinatiecertificaat, volwaardig exitplan en vaccinatiecampagne. Ook de steunmaatregelen bewezen haar nut, maar de overheden moeten nu stilaan de overheidsfinanciën terug op een houdbaar pad brengen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (februari 2021 – augustus 2021)*
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (februari 2021 – augustus 2021)*


Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Het leeuwendeel van het herstel uit het corona-dal werd gerealiseerd tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Vanaf het vierde kwartaal wordt de opwaartse intensiteit van de conjunctuurherneming zowat gehalveerd, en rond de jaarwisseling wordt een indicatorniveau van 51 punten bereikt.

Vervolgens zet de opwaartse beweging zich tegen hetzelfde ritme verder door tot en met maart 2021. Het eerste kwartaal sluit af bij een indicatorniveau van 61.7 punten. In de loop van het tweede kwartaal van dit jaar moet echter veel ingeleverd worden op expansieve kracht van de conjunctuurontwikkeling, zoveel zelfs dat zich voor de zomermaanden een vrijwel perfecte stagnatie aandient bij 68.5 punten. 

De mogelijkheid van een stagnatie in het derde kwartaal werd ook vorige maand reeds aangekondigd. De momenteel beschikbare data situeren deze stagnatie nu op een ruim hoger indicatorniveau dan vorige maand. Toen werd gesproken van een uitvlakking op 60 punten. Binnen dit scenario is het ‘vierkantwortel’-herstel opnieuw meer dan ooit terug aan de orde. Ondertussen blijft het activiteitsniveau ook tijdens de zomermaanden evenwel nog steeds lager dan in februari 2020, op de vooravond van de coronacrisis.

Overheidsfinanciën

De conjunctuurbarometer voorspelt dus een terugval van het herstel, maar er zijn nog meer dreigingen die een rem vormen. “Onze bedrijven signaleren dat er een tekort aan basismaterialen is, waardoor de prijzen de hoogte in schieten”, waarschuwt Johann Leten. “De stijging is een gevolg van de coronacrisis. Bedrijven hebben lange tijd niet kunnen produceren en de voorraden geraken uitgeput. Dat wordt nu pas écht voelbaar in veel sectoren.” 

Een snelle oplossing voor het materialentekort is er niet, maar er zijn wel andere factoren die de bittere pil kunnen verzachten. “Het vierkantswortel-herstel resulteert in een erg traag herstel. Dat wil zeggen dat we als het ware een V-motor nodig hebben om onze economie te doen heropleven: 

  • Vaccinatiecertificaat dat zakenreizen vergemakkelijkt 
  • Volwaardig exitplan voor alle sectoren 
  • Vaccinatiecampagne én gecoördineerd inzetten van sneltesten 

En de steunmaatregelen? Het voorbije jaar reageerden overheden op deze crisis met massale steunmaatregelen. Dat was een terechte reactie. Zonder die maatregelen was de economische schade ongetwijfeld nog veel groter geweest. “Maar de tijd dat overheden zich daarbij geen enkele zorgen moesten maken over de toekomst van de overheidsfinanciën, loopt ook stilaan ten einde”, zegt Johann Leten. 

“Om de overheidsfinanciën terug op een houdbaar pad te brengen, zullen de komende jaren belangrijke inspanningen nodig zijn. De Hoge Raad pleit er voor om daar al binnenkort mee te beginnen met een budgettaire inspanning van 1,7% van het bbp tegen 2024. Dat komt overeen met zo’n 8 miljard in euro’s vandaag. Elke oefening om de overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen, moet dan ook vertrekken vanuit die uitgavenkant. Eerder dat dan onze belastingdruk die al bij de hoogste van Europa hoort nog verder op te voeren.”

Maart 2021 recordmaand

Maart 2021 kent een record aantal starters. In vergelijking met maart 2020, in volle lockdown, neemt het aantal starters nu met maar liefst 58% toe. Met opnieuw meer dan 700 starters scoort het eerste kwartaal van 2021 hiermee uitstekend. De onzekere start van het jaar lijkt nu helemaal van de baan.

Tabel: aantal starters in Limburg
Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg


 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging