Skip to main content
  • Nieuws
  • Conjunctuur Antwerpen-Waasland groeit gestaag

Conjunctuur Antwerpen-Waasland groeit gestaag

  • 30/01/2017

De conjuncturele expansie die van start ging in mei 2016 heeft zich volledig volgens de verwachting verdergezet tot in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. Onze conjunctuurbarometer voorspelt dat deze opwaartse tendens zich in 2017 verder zal zetten met als voornaamste conjunctuurprikkels de chemie en de stukgoedactiviteit in de Antwerpse haven.

Na een allesbehalve significante terugval tot 86.85 punten in februari 2017 herneemt de opwaartse tendens tot ruim 91 punten in mei 2017.  Hierachter schuilt een activiteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van september-oktober 2007.

 

Als gevolg van deze evolutie neemt de economische activiteit in de loop van 2016 toe met het equivalent van 6.12 indicatorpunten. Hiermee komt de netto-expansie van 2015 (7.14 punten) terug in zicht. De volgende barometer zal dit moeten bevestigen.

 

Wat betreft de onderliggende indicatoren, blijven de exportprestaties beduidend beter dan in dezelfde periode vorig jaar maar het positieve écart begint te krimpen. Op korte termijn blijft de export het expansieve conjunctuurverloop op overtuigende wijze ondersteunen.

 

Ook de basischemie genereert een stevige expansieve conjunctuurprikkel. Zonder onverwachte schokken zou deze prikkel zich vooral laten voelen vanaf februari 2017.

 

De evolutie binnen de automobielsector wijst op een stabiel consumentenvertrouwen.  Dit laatste zorgt voor een stevige bijdrage tot het expansieve regionale conjunctuurverloop.

 

Binnen de havenactiviteit blijft de stukgoed-activiteit bokkensprongen vertonen. De trafiek in TEU zet zijn expansieve opmars verder. Per saldo genereert de havenactiviteit een zeer stevige opwaartse conjunctuurbijdrage.

 

Het aantal bouwvergunningen voor zowel residentiële nieuwbouw als niet residentiële renovatiebouw vertoont een tendens tot afkoeling. Hiermee verliest de bouwactiviteit enigszins aan slagkracht. Wanneer deze evolutie aanhoudt komt de constructieve bijdrage van de sector aan een regionale conjunctuurontwikkeling op korte termijn sterk onder druk te staan. 

 

Ook de export van ruwe diamant werkt op korte termijn elke tendens tot conjuncturele expansie tegen. De krimp in de export van gepolijste diamant vlakt enigszins uit in vergelijking met vorige maand. Per saldo genereert de activiteit binnen de diamantsector een ernstige rem op de regionale conjuncturele expansie.

 

De werkloosheid daalt in de periode tot mei 2017 maandelijks gemiddeld tot ruim -5% onder het niveau van twaalf maanden geleden.

Welt white paper
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende