Skip to main content
  • Nieuws
  • Complex project extra containercapaciteit

Complex project extra containercapaciteit

  • 25/10/2021

Afgelopen maand organiseerde de Vlaamse overheid een online ECA-actorenoverleg voor 80 deelnemers. 

De inspraakreactie van Alfaport Voka op de tussennota CCL heeft geleid tot een aanpassing van de projectonderzoeksnota CCL. Aangezien er gewerkt wordt met hypotheses over de context na 2030, zullen de randvoorwaarden uit de bijkomende onderzoeksvraag op vraag van Alfaport Voka kunnen herzien en bijgesteld worden obv nieuwe inzichten en cijfermateriaal.
In de volgende fase worden verschillende alternatieven verder onderzocht op detailniveau.  
De resultaten van het verdere onderzoek worden medio 2022 verwacht. Alfaport Voka blijft het belang van o.a. een 24/7 operationaliteit benadrukken. 
 

Contactpersonen

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

IMU salesforce
Welt white paper
Illochroma
VZW - DigiChambers 2021
Toerisme Limburg
Degroof - Petercam
IMU - LOOK&FIN
Ontdek onze vacatures!
VZW - Take The Lead
VZW - eATA 2021
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Proximus
Gosselin