Skip to main content
  • Nieuws
  • Complex Project Extra Containercapaciteit

Complex Project Extra Containercapaciteit

  • 25/06/2021

Eind mei adviseerde de auditeur van de Raad van State de vernietiging van het voorkeursbesluit van het complex project Extra Containercapaciteit in de haven van Antwerpen. 

Voor hem was er onvoldoende garantie dat de stikstofdepositie van het project geen negatieve invloed zal hebben op een aantal natuurgebieden. In afwachting van een finale uitspraak door de Raad van State, blijft het opgestarte proces verderlopen. 
Ondertussen diende Alfaport Voka op 4 juni een inspraaknota in op de Tussennota voor de Containercluster Linkeroever. 

Het advies van de auditeur verandert niets aan de noodzaak van extra containercapaciteit. De procedure door de Raad van State werd echter opgestart, nadat een aantal partijen een verzoek tot vernietiging van het voorkeursbesluit hadden ingediend. Dat voorkeursbesluit houdt rekening met het toen regelgevende stikstofkader, dat recent werd gewijzigd door een verstrengd Vlaamse stikstofarrest (25 februari 2021). Een formeel arrest wordt verwacht binnen de 6 à 12 maanden. Alfaport Voka blijft het proces van nabij opvolgen. 

Op 4 juni diende Alfaport Voka een inspraaknota in op de Tussennota voor de Containercluster Linkeroever. Het betreft een voorstel voor verder onderzoek van een derde inrichtingsalternatief, een nieuwe onderzoeksvraag voor de containerafhandeling na 2030 en de mogelijke locatievarianten voor de wachtbundel West. Alfaport Voka blijft ook de verschillende werkgroepen rond onder andere logistieke zones, milieu en mobiliteit opvolgen.
 

Contactpersonen

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Imu Salesforce
IMU Multiburo
Proximus
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Ontdek onze vacatures!