Skip to main content
  • Nieuws
  • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit

Complex project extra containerbehandelingscapaciteit

  • 20/02/2020

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse regering het voorkeursbesluit van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' definitief vast. 

Hiermee wordt de derde fase van dit project opgestart. In deze uitwerkingsfase zal de meest geschikte invulling van de bouwstenen worden onderzocht, waaronder een verdere optimalisering van de nautische toegankelijkheid, de oriëntatie en inplanting van de kaaimuren en het nieuwe dok. Mobiliteit vormt hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 
Het complex project wordt opgedeeld in een aantal deelprojecten. De projecten waarvoor geen ruimtelijke herbestemming nodig is, zullen via een omgevingsvergunning verder worden uitgewerkt. Alfaport Voka blijft de verdere stappen van nabij opvolgen door actief deel te nemen aan de overleg- en inspraakmomenten. 

Contactpersonen

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

IMU - Sport Vlaanderen
IMU - Altez 0110
Plan je bezoek in ons Experience Center!
VZW_IMU_GROUPS
Gosselin
Welt white paper
Ontdek onze vacatures!
Proximus