Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • COLUMN - Waalse plannen zonder middelen

COLUMN - Waalse plannen zonder middelen

  • 20/09/2019

Feest vorige week in Wallonië met de nieuwe regering net op tijd voor de regionale feestdag. Of die regering veel reden heeft om te feesten bleek een vraag die niet meteen gesteld werd. Net als zowat alle westerse economieën heeft Wallonië te kampen met een productiviteitsprobleem. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

De productiviteitsgroei is de motor van de welvaartsgroei. Alles wat we de komende decennia willen doen qua hogere lonen, hogere pensioenen, minder lang werken… moet gefinancierd worden vanuit de productiviteitsgroei. Maar die is de voorbije decennia zowat overal fors teruggezakt. En Wallonië doet op dat vlak duidelijk slechter dan gemiddeld. Sinds 2010 bedroeg de gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit er amper 0,1% per jaar. In Europa deden enkel Griekenland en Italië nog slechter. Ter vergelijking, in Vlaanderen was dat 0,7% per jaar. En de Waalse achterstand is geen tijdelijk fenomeen. Ook over de voorbije 25 jaar bengelt Wallonië achteraan het Europese peloton.

De economische toekomst van Wallonië staat of valt met het opkrikken van de productiviteitsgroei. In de 122 pagina’s van het Waalse regeerakkoord komt de term ‘productivité’ één keer voor, in een passage over bijenteelt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, het is nu eenmaal een minder gangbare term in het publieke debat. In de voorgestelde plannen blijkt wel degelijk nagedacht over die productiviteit. De nieuwe Waalse regering wil meer investeren in infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling en meer inzetten op onderwijs en opleiding. Stuk voor stuk goeie ideeën die op termijn kunnen bijdragen tot een sterkere productiviteitsgroei. Maar ook ideeën waarvan de concrete uitwerking geld zal kosten, en op dat vlak blijft het regeerakkoord verbijsterend vaag.

Van de 122 pagina’s gaat één derde van de laatste pagina over fiscaliteit en begroting. Daarin staan drie cijfers: het hoofdstuknummer, het paginanummer en het jaar 2024. Tegen dan wil de Waalse regering een begroting in evenwicht, maar geen woord over hoe ze ondertussen alle extra uitgaven wil financieren. Een piste die geen geld kost werd alvast over het hoofd gezien. In Wallonië zit 37% van de jobs bij de overheid of gerelateerde diensten, het grootste aandeel in Europa. Dat is niet meteen een motor van productiviteit, maar in het regeerakkoord staan geen concrete plannen om dat af te bouwen. Het blijft dan ook afwachten wat er van de voorgestelde productiviteitsmaatregelen in huis zal komen. Zonder financiering blijven die voorstellen weinig geloofwaardig.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce