Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • COLUMN - De snelste weg uit de coronacrisis is via economische groei

COLUMN - De snelste weg uit de coronacrisis is via economische groei

  • 11/06/2020

Nu de lockdownmaatregelen grotendeels afgebouwd zijn, wordt het hoog tijd om ons op de volgende fase in deze crisis te richten. Veruit de beste manier om de enorme impact van corona op onze economie, onze welvaart, onze arbeidsmarkt en onze overheidsfinanciën op te vangen, is via economische groei.

Een snellere terugkeer naar een hopelijk structureel hogere groei zou niet alleen de gevolgen van corona, maar ook de aanpak van de eerdere uitdagingen, zoals de vergrijzing en de klimaatproblematiek, makkelijker maken. Of we dat de komende maanden en jaren realiseren, hangt af van veel factoren: hoe gaan we om met het risico van volgende golven, kunnen we een nieuwe lockdown vermijden, hoe zwaar wegen de hardst getroffen sectoren in onze economie, hoe snel herleeft de internationale handel, kunnen we inspelen op nieuwe opportuniteiten… 

Meer nog dan extra geld in de economie pompen, wordt de capaciteit van het beleid om in te spelen op veranderde omstandigheden cruciaal.

Bart Van Craeynest

Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor onze overheden. Tot voor kort reden die op economisch vlak een degelijk parcours in de aanpak van de coronacrisis. Vooral wat betreft de uitrol van tijdelijke maatregelen om de lockdown te overbruggen. De volgende fase kondigt zich moeilijker aan. Meer nog dan extra geld in de economie pompen, wordt daarbij de capaciteit van het beleid om in te spelen op veranderde omstandigheden cruciaal. Op dat vlak is België niet goed geplaatst. In de jaarlijkse concurrentieranglijsten van het World Economic Forum prijkt België voor aanpassingsvermogen van de overheid op een 68e plaats (op 140 landen). In Europa hangen we daarmee samen met de Club Med-landen achteraan het peloton

Corona als startschot

Ook het pakket steunmaatregelen dat het voorbije weekend aangekondigd werd, belooft weinig goeds. Hoe gratis treinritten en horecacheques ons groeipotentieel gaan herstellen, is een raadsel. Dat het anders kan, toonden onze overheden met de devaluatie van de Belgische frank (en vooral de bijhorende hervormingen) in 1982 en het Globaal Plan in 1993. Toen was telkens een zware crisis de aanleiding om met diepgaande hervormingen de economie terug op de rails te zetten. Zo’n plan is ook nu dringend nodig. Corona kan daarvoor het startschot zijn. Met een inhaalbeweging van de overheidsinvesteringen, een veel beter werkende arbeidsmarkt, een verdere versnelling van de digitalisering, een versterking van de concurrentiepositie en gerichte steun voor wie het echt nodig heeft, kunnen we onze economie duurzaam versterken. Zonder zo’n plan dreigt de economische schade van deze crisis permanent te worden.

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel