Skip to main content

CO2-taks is contraproductief

  • 14/02/2017

Federaal minister Marghem startte deze week met gesprekken rond een koolstoftaks. Voka geeft aan dat de industrie de afgelopen jaren al grote inspanningen heeft gedaan om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Een nieuwe belasting zal onze concurrentiepositie verder verslechteren en zal volgens Voka enkel contraproductief werken. Initiatieven zoals het Voka Charter Duurzaam Ondernemen zijn mooie voorbeelden van hoe bedrijven zelf het initiatief nemen om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsinfrastructuur.

Federaal minister Marghem startte deze week het debat omtrent de invoering van een koolstoftaks. De koolstofheffing of CO2-taks is een belasting op de uitstoot van koolstof, bvb. door gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, zal deze taks echter contraproductief werken. “Bedrijven hebben de afgelopen jaren al grote investeringen gedaan om de uitstoot van CO2 te verminderen” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Een extra belasting zal er enkel voor zorgen dat onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland zal verslechteren. Naast de torenhoge loonkost, ons mobiliteitsprobleem en onze hoge energieprijzen zou een extra belasting zeer negatief zijn voor onze economie.”

 

Daarnaast wijst Voka erop dat de taks geen aantoonbare gedragsverandering zal teweegbrengen. “We hebben eerder al gezien dat dieselaccijnzen mensen niet ontmoedigen om de wagen te nemen. Daarnaast kan men vrij makkelijk de taks vermijden. Mensen kunnen gewoon naar het buitenland trekken. We mogen tot slot ook niet vergeten dat dit alles verrekend wordt in de index, wat opnieuw een kostenstijging voor de bedrijven inhoudt.” Voka wijst er ook nog op dat er vandaag al een kilometerheffing werd ingevoerd. “We kunnen niet heffing op heffing blijven stapelen” aldus nog Maertens.

 

Willen we de problemen echt aanpakken dan moeten we volgens Voka de bedrijven aanmoedigen om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. “De enige weg om de uitstoot terug te dringen is niet door minder ondernemingen, maar wel door slimme ingrepen die de uitstoot terugdringen. Onderzoek en ontwikkeling zijn hierin cruciaal. Een koolstoftaks zal onze bedrijven enkel nog meer belasten en onze concurrentiepositie verder verzwakken.”

 

Ook Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, is van mening dat een taks geen oplossing is om de CO2-uitstoot terug te dringen: “Een extra belasting is voor ons niet de manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Op vijf jaar tijd hebben we bedrijven begeleid die duurzaam willen ondernemen en op die manier hebben we meer dan 100.000 ton CO2 bespaard. Ondernemingen bewust maken van hun verbruiken en hen begeleiden naar een duurzamer profiel doe je niet met een heffing.”