Skip to main content
  • Nieuws
  • China blijft nummer één exportbestemming voor Limburgse bedrijven

China blijft nummer één exportbestemming voor Limburgse bedrijven

  • 15/02/2017

Export bleef ook in 2016 één van de stuwende krachten achter de Limburgse economie. Voka - KvK Limburg reikte in 2016 20.114 certificaten van oorsprong uit, waarvan 93,43% digitaal werden afgeleverd. Deze certificaten hebben samen een goederenwaarde van € 810.704.460,43. De cijfers voor de verre export zijn voor de eerste keer in zes jaar gedaald. De goederenwaarde in 2016 is in vergelijking met 2015 gedaald met 15,02%, het aantal zendingen met 2,75%.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg investeert zeer sterk in zowel de sensibilisering van als de ondersteuning bij internationaal ondernemen. Mede dankzij deze inspanningen, durven steeds meer Limburgse ondernemers de opportuniteiten van verre exportlanden aan te pakken. Voortdurende bewustmaking van ondernemingen op vlak van hun exportpotentieel maakt het voor Voka - KvK Limburg des te gemakkelijker om de specifieke internationale kansen per bedrijf te ontdekken en deze vervolgens samen met hen uit te werken. In 2016 werden door het team Internationalisatie & Innovatie van Voka - KvK Limburg 413 dossiers ter ondersteuning van export behandeld.

 

Toch blijven dezelfde moeilijkheden als voordien bestaan. Het vinden van adequaat exportpersoneel en het opstellen van een strategisch exportplan op maat van het bedrijf blijven belangrijke uitdagingen. Daarom zullen we in 2017 net zoals in 2016 met initiatieven zoals bedrijfsbezoeken, workshops en begeleidingstrajecten blijven inzetten op verre export. Er wordt bovendien gewerkt aan een ‘international community’ door exporterende bedrijven met elkaar in contact te brengen aan de hand van ervaringsuitwisseling.

Cijfers

De exportcijfers voor de verre export zijn gebaseerd op de uitgifte van certificaten van oorsprong of afgekort CO’s. Deze documenten zijn nodig om de oorsprong van de goederen aan te duiden en worden vooral gebruikt voor verre export (buiten de Europese Unie). Deze documenten worden door de Voka – Kamers van Koophandel uitgegeven in opdracht van de FOD Economie. De cijfers zijn dan ook niet absoluut, maar geven wel duidelijke tendensen weer. Sinds 2016 daalt het aantal exportzendingen voor het eerst in zes jaar. In 2016 was er een daling van 2,75% wat betreft het aantal afgeleverde CO’s. Wat betreft goederenwaarde werd in 2016 een daling van 15,02% opgetekend t.o.v. 2015.

Aantal co’s:

2008:     12.827

2009:     10.962

2010:     14.782

2011:     16.136

2012:     16.594

2013:     18.153

2014:     19.291

2015:     20.683

2016:     20.114

 

Aantal zendingen
Aantal zendingen (Bron: Voka - Kamer van Koophandel Limburg)

 

Goederenwaarde:

2008:     € 583.992.785,50

2009:     € 338.620.085,50

2010:     € 555.797.309,23

2011:     € 749.420.720,74

2012:     € 906.888.554,08

2013:     € 956.494.715,60

2014:     € 941.345.999,73

2015:     € 953.964.333,32

2016:     € 810.704.460,43

Goederenwaarden (Bron: Voka - Kamer van Koophandel Limburg)
  Bron: Voka - Kamer van Koophandel Limburg

 

Relatie met conjunctuurbarometer

In 2016 kwam de Limburgse economie traag op gang. Ondanks de onheilspellende berichten tijdens de eerste jaarhelft heeft onze economie zich vooral de laatste twee maanden van het jaar hersteld. Vooral de bouw- en automobielsector droegen in 2016 hun steentje bij tot de Limburgse economie. De pruttelende exportmotor zorgde voor een negatieve tendens in de conjunctuurbarometer maar de laatste twee maanden van 2016 was er sprake van een hernemingstendens. Bovendien remt de exportactiviteit vandaag het regionale conjunctuurverloop niet meer af.

Top 10 van de landen

Top 10 van de landen

China blijft op eerste plaats

Limburgse producten zijn werkelijk wereldwijd terug te vinden. Zo werd in 2016 in Limburg naar een totaal van 146 landen geëxporteerd. Gemeten naar goederenwaarde bleven China en de Verenigde Arabische Emiraten de belangrijkste exportbestemmingen in 2016.  

 

Opvallende stijger bleek Turkije, gestegen met 3,37% t.o.v. 2015. Deze stijging blijkt zich vooral te situeren in de industriële sectoren: materialen, onderdelen en chemie. Ook merkwaardig is de stijgende export naar Rusland ondanks de boycot. Hier zien we dat dit vooral de staal- en de farmaceutische sector zijn, alsook een aantal nichemarkten die hun weg vinden naar Rusland. Markten zoals Saudi-Arabië, Algerije en Egypte hebben een daling doorgemaakt, wat deels verklaard kan worden door hun protectionistische strategieën. Deze landen vereisen veel legalisaties en hebben eerder strenge procedures, waardoor het exportgebeuren des te complexer wordt. Ook de Verenigde Staten zitten opnieuw in de lift. Dit land stond vorig jaar niet in de top 10 van de exportbestemmingen. Zuid-Korea verdwijnt uit de top tien.

 

Opgesplitst naar locatie, blijken vooral de bedrijven uit Midden- en West- Limburg hun weg te vinden naar verre exportmarkten. Dit zijn bedrijven uit Genk, Tessenderlo, Ham en Opglabbeek. Noord-Limburgse gemeentes of steden staan niet in de top 10 en blijken aanzienlijk minder dan de andere Limburgse regio’s te mikken op de verre landen. Op vlak van verre export is hier zeker nog een inhaalbeweging mogelijk.

 

Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg) besluit: “Voka - KvK Limburg wil haar leden-bedrijven continu stimuleren om zich te wagen aan verre export en buiten de grenzen van de Europese Unie te durven kijken. Daar liggen immers zoveel kansen voor onze Limburgse producten en diensten. Om die reden organiseren wij initiatieven waarin verre exportmarkten in de kijker komen en blijven we de bedrijven sensibiliseren aan de hand van workshops, events en collectieve sessies. Deze initiatieven worden op poten gezet met de steun van EFRO, Europa en Vlaanderen. Als Voka - KvK Limburg blijven we daarnaast ook investeren in ons lokaal en internationaal netwerk om zodoende de kruisbestuiving wat betreft internationaal ondernemen te blijven faciliteren.”

Brouwerij Cornelissen

Voor Jef Cornelissen jr., zesde generatie brouwersbloed, was 2016 een kanteljaar. De brouwerij richt al langer zijn pijlen op het buitenland, maar vorig jaar zijn zij volledig opnieuw begonnen met hun exportverhaal door de aanwerving van exportmanager Mike Wildemeersch. De nieuwe focus ligt op het buitenland, vooral Rusland en China. Hierdoor heeft de brouwerij vorig jaar grote contracten kunnen binnen slepen met Chinese partners. Momenteel ligt de focus vooral op de regio Shanghai. De goederen die zij exporteren zijn voor 95% eigen producten zoals Pax Pils en Limburgse Witte. Ook naar de toekomst toe ziet Jef Cornelissen Jr. deze exportmarkt groeien en verwacht hij zelfs in 2017 10% van zijn omzet te halen uit de export naar China, wat een verdubbeling zou betekenen in verkoop van hectoliters bier in China. De Chinese markt is volgens Jef ‘booming business’, dit vanwege de grote hoeveelheid inwoners en het feit dat Chinezen veel belang hechten aan profilering en prestige. Om die reden investeren ze graag in unieke en luxueuze artikelen zoals het Belgisch bier.

 

Al deze gegevens moeten worden gerelativeerd en in de juiste context worden gezien daar het merendeel van de Limburgse export bestemd is voor de Europese Unie en landen waarmee preferentiële verdragen werden gesloten!