Skip to main content
  • Nieuws
  • Case VCDO: Upgrade Estate - duurzaam bouwen aan de toekomst

Case VCDO: Upgrade Estate - duurzaam bouwen aan de toekomst

  • 11/05/2021

Upgrade Estate, het Gentse bedrijf dat huisvesting voor studenten, young professionals en bedrijven realiseert en beheert, wil een stap verder gaan en future fit worden door in te zetten op zogenoemde positive pursuits. Of simpelweg: hoe het als bedrijf een positieve impact wil hebben op een toekomstbestendige samenleving.

foto

Vergeet het beeld van de stoffige kotbaas en de bemoeizuchtige kotmadam. De huisvestingsmarkt voor studenten wordt al enkele jaren doorheen geschud door Upgrade Estate, die aantonen dat je met een duurzaam businessmodel kwalitatieve en betaalbare kamers kan aanbieden en daarbij ook nog eens enorm veel extra’s kan aanbieden aan studenten, young professionals en in de toekomst ook bedrijven. 

Positieve impact op de samenleving

Het status-quo uitdagen lijkt een persoonlijke opdracht van oprichters en co-CEO’s Nele Van Damme en Koenraad Belsack. Ze staan erop niet enkel een potentieel negatieve impact op de omgeving te vermijden, maar kiezen er resoluut voor om als bedrijf een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
Om deze strategie op lange termijn vorm te geven, concrete doelstellingen te formuleren en gerichte acties op te zetten startte het bedrijf recent met de open-source future-fit business benchmarktool, die ze samen met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).  Binnen dat kader werd onderzocht wat een bedrijf minimaal moet doen om te voorkomen dat de vooruitgang naar een toekomstbestendige samenleving vertraagd wordt (de break-even goals), en wat je als bedrijf kan doen om die vooruitgang te versnellen (positive pursuits).

De strategie in praktijk

Op basis daarvan werkte het bedrijf, dat in 2020 werd uitgeroepen tot Best Workplace, haar duurzaamheidsstrategie uit. Waar willen we finaal staan? Welke creatieve oplossingen kunnen we daar voor bedenken en welke prioriteiten zullen we daarbij leggen? Uit deze oefening bleek dat Upgrade Estate vandaag vrij ver staat op heel wat vlakken en duurzaamheid op een brede manier integreert in het bedrijf. Om verder te werken aan haar future fitness selecteerde het voor zichzelf vier grote werven voor de komende jaren. Klimaatactie en het verlagen van zowel operationele als embodied koolstof (de uitstoot die vervat zit in de bouwmaterialen) in de projecten vormen een eerste focus. Het verder inzetten op circulaire economie, gecombineerd met een sociaal impactbeleid werden gedefinieerd als de tweede en derde werf. Het optimaliseren van het bestuur van het bedrijf en zijn rol in de waardeketen is het vierde cruciale thema.

(lees verder onder de foto)

foto

Harde doelstellingen geven een push

Het formuleren van concrete doelstellingen op lange termijn zorgen er vervolgens voor dat het hele Upgrade team weet waar het bedrijf naartoe gaat en waar de bakens worden uitgezet. Die zijn divers en ambitieus. Zo gaat het van een reductie van dertig procent energieverbruik in de gebouwen tegen 2024, het halveren van de embodied carbon van nieuwbouwprojecten tegen 2025, het beschikbaar stellen van laadpalen voor elektrisch transport aan de buurt tegen 2030 en het volledig elektrificeren van de gerealiseerde projecten tegen 2040 (lees: geen gebruik meer van gas / stookolie / …) en de droom om via Limoengroen (het groene elektriciteitsbedrijf van Upgrade Estate) een eigen windmolen te plaatsen. 

Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering?

Dat is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden.

Meer info op de pagina van Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). 

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen

Interesse in duurzaam ondernemen?

Meer informatie rond het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Klik hier