Skip to main content
  • Nieuws
  • Btw-case: mag ik goederen in voorraad leggen bij een buitenlandse EU-klant?

Btw-case: mag ik goederen in voorraad leggen bij een buitenlandse EU-klant?

  • 12/09/2017

Uw klant vraagt om in zijn bedrijf een voorraad van uw goederen klaar te leggen. Hij wil er onmiddellijk over kunnen beschikken zodra hij zelf een koper heeft gevonden of wanneer hij ze nodig heeft in zijn productieproces. De klant wil pas een factuur ontvangen wanneer hij de goederen uit de voorraad haalt.

Btw-verplichtingen in het land van de klant?

U kan zeker ingaan op de vraag van de klant, maar een goede analyse op het vlak van btw is zoals vaak een absolute vereiste. Aangezien de goederen uw eigendom blijven, wordt u verondersteld een voorraad aan te leggen in het buitenland en daaropvolgend uit die voorraad te verkopen. Door die handelingen kan het aanvragen van een btw-nummer in het desbetreffende land verplicht zijn.

Vereenvoudiging

Om tegemoet te komen aan de economische realiteit hebben een aantal lidstaten een soepeler houding aangenomen.  Die bestaat erin dat onder bepaalde voorwaarden registratie kan worden vermeden en dat die verkopen als gewone intracommunautaire leveringen kunnen beschouwd worden.  Een eenvoudige oplossing voor een situatie die volgens de gewone regels heel wat bijkomende verplichtingen met zich mee zou brengen.

Voorwaarden

Ook hier moeten we wijzen op de verschillen tussen de lidstaten.  Niet elke lidstaat heeft die vereenvoudiging aangenomen en indien wel, kunnen de voorwaarden sterk verschillen. Die betreffen vereisten rond het opstellen van een contract en een degelijke voorraadadministratie, waar de goederen juist opgeslagen worden, hoelang ze mogen blijven liggen in de voorraad,...  Ook de concrete uitwerking naar facturatie, opname in aangifte,... kan variëren.

Kortom, indien u deze vraag voorgelegd krijgt van uw klant, kijkt u het best eerst de wetgeving van het betrokken land na of neemt u contact op met uw btw-adviseur.

Meer weten?

Op 28 september organiseert Voka een seminarie dat inzoomt op de praktische aspecten van een aantal btw-issues, gelinkt aan het internet, e-commerce en de digitalisering.

 

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag