Skip to main content
  • Nieuws
  • Brussels herstelplan eerste stap in relance

Brussels herstelplan eerste stap in relance

  • 09/07/2020

De Brusselse regering keurde een “relance- en herontwikkelingsplan” goed. Ze trekt 120 miljoen euro uit voor een eerste pakket steunmaatregelen op korte termijn. Een tweede pakket wordt nog verder uitgewerkt tegen oktober. “We rekenen er op dat er dan ook meer structurele relancemaatregelen komen, zoals gerichte investeringen in een vlotte bereikbaarheid, en stimulansen voor digitale transformatie via 5G en passende opleidingen en activering”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Het plan heeft een brede invalshoek. Het  bevat maatregelen voor het sociaaleconomisch herstel, voor de welzijns- en gezondheidssector, evenals voor stadsontwikkeling en leefmilieu. Het bevat een hele rist maatregelen, waarvan vele reeds eerder werden aangekondigd in het regeerakkoord.

Het goedgekeurde pakket van maatregelen op korte termijn is vooral gericht op de ondersteuning van bedrijven die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, en steun voor kansarme groepen. Opvallend inzake sociale ondersteuning is de extra kinderbijslag van 100 euro voor lage inkomens. Het voorziene bedrag van 120 miljoen euro zal binnen de lopende begroting worden gecompenseerd.

Een belangrijk deel van de eerste fase van het herstelplan gaat naar de meest getroffen sectoren van de Brusselse economie. Circa 20 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de hotelsector te ondersteunen. Er komt daarnaast een specifiek herstelplan voor de audiovisuele sector in het gewest. Daarnaast wil de regering bedrijven die het faillissement riskeren begeleiden door de personeelsleden te ondersteunen als zij het bedrijf willen overnemen als coöperatieve.

Verder wordt een internationale promotiecampagne voor buitenlandse investeerders aangekondigd, een versterkte begeleiding van exporteurs, een mobilisatie van lokaal spaargeld voor lokale ondernemingen via kredietcoöperatieven en alternatieve financiersplatformen. Actiris krijgt extra middelen om de begeleiding van jongeren te versterken en ook werkgevers beter te bedienen. Er komt een versterking van het opleidingsaanbod, inzonderheid voor talen en digitale vaardigheden.

Het pakket voorziet tevens een 10 miljoen euro om de renovatie van gebouwen te stimuleren. Acht miljoen euro gaat naar energiepremies, twee miljoen euro gaat naar de begeleiding van kandidaat-renoveerders. Inzake mobiliteit wordt ingezet op meer fietspaden, fietsparkings en fietsleasing.

Meer info over het Brussels herstelpan vind je hier terug.
 

Contactpersoon

BMW Brussels
ING
Logo Mensura
SD  Worx
Logo KPMG