Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brussels gewest investeert in relance

Brussels gewest investeert in relance

  • 04/05/2020

De Brusselse regering lanceerde op 30 april bijkomende steunmaatregelen voor sectoren die getroffen door de gezondheidscrisis en gericht op een relance. Blikvanger zijn circa 160 miljoen euro aan bijkomende middelen voor de gewestelijke investeringsmaatschappij Finance&invest.brussels voor de relance van de Brusselse economie, en een Brusselse versie van de win-win-lening. “We juichen deze bijkomende steun toe, maar dringen wel aan op snelle duidelijkheid omtrent een relanceplan dat Brusselse ondernemingen en de economie in zijn geheel een nieuw perspectief biedt”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Extra middelen voor Finance&invest.brussels

Finance&invest.brussels krijgt een injectie van 160 miljoen euro, een verdrievoudiging van haar kapitaal. Twee derde van deze kapitaalsverhoging, of circa 106 miljoen euro, zal in de komende vier jaar à rato van 26,4 miljoen euro per jaar door het Gewest ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zal Finance&invest.brussels ernaar streven om voor minstens 52,8 miljoen euro middelen uit de private sector aan te trekken. Die middelen zullen dit en volgend jaar prioritair ingezet worden voor de relance van de Brusselse economie. In samenspraak met de Brusselse regering zal de gewestelijke investeringsmaatschappij daarvoor een relanceplan opmaken dat maandelijks wordt gemonitord.

Daarnaast zal finance&invest.brussels ook hotels ondersteunen door middel van leningen. Met deze kredietverleningen mikt de regering op grote horecabedrijven van 50 of meer voltijdse werknemers. Getroffen bedrijven kunnen leningen aanvragen aan een lage interestvoet, die binnen vijf jaar moeten worden terugbetaald. Een werkgroep onder leiding van de Minister-President zal de reeds goedgekeurde maatregelen voor de hotelsector evalueren en aanvullende steunmaatregelen onderzoeken.

Versnelde toekenning expansiesteun

Dit geldt voortaan voor alle economische sectoren.  Eerder was al een soortgelijke maatregel genomen beperkt tot de horeca-, toerisme-cultuur- en evenementensector.

Spaargeld mobiliseren door “proxi-lening”

De “proxi-lening”  - te vergelijken met de Vlaamse win-win-lening - is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s, dit via een belastingkrediet op leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Dit systeem maakt het mogelijk om het eigen vermogen van de ondernemingen op korte termijn te versterken.

Ondersteuning van de activiteitencoöperaties

Loontrekkende ondernemers bij de activiteitencoöperaties kunnen een lening tegen verlaagde rentevoet verkrijgen op basis van een overeenkomst tussen Finance&invest en de desbetreffende coöperatie.

Micro-kaskredieten voor zelfstandigen en ZKO’s

De microkredieten via BRUSOC worden versterkt met de toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkt tarief, bestemd voor zelfstandigen, ZKO’s en organisaties van de sociale economie. 

Meer informatie over de Brusselse steunmaatregelen kan u vinden op 1819.brussels of telefonisch op het nummer 1819.

Alle info over federale en regionale steunmaatregelen in het kader van de corona-pandemie kan u ook vinden in de Voka-FAQ.

Contactpersonen

Rachida Bou M'Barek

Manager Bedrijfsrelaties | Coördinator Young Voka Metropolitan