Skip to main content
brexit
  • 20/02/2020

Brexit – wat na de scheiding?

Op 31 januari trad het brexit-terugtrekkingsakkoord in werking en verliet het Verenigd Koninkrijk de EU. 

Om burgers en ondernemingen de mogelijkheid te geven zich aan deze nieuwe situatie aan te passen, loopt er een overgangsperiode tot 31 december 2020 (eventueel verlengbaar met 1 of 2 jaar). 
Ondernemingen hebben dus nog ongeveer 10 maanden de tijd om maatregelen te nemen.  
Tijdens deze overgangsperiode worden goederenbewegingen tussen het VK en de EU nog steeds als intracommunautair verkeer beschouwd en zijn er geen douaneformaliteiten van toepassing. 
Om de impact van de brexit enigszins te matigen, hopen ondernemingen op een handelsakkoord tussen beide partners. 
Meer informatie over de impact van de brexit en hoe zich voor te bereiden, kan u terugvinden op de websites van de verschillende overheden: 
-    Europese Commissie
-    UK-autoriteiten  
-    Belgische douane
-    FIT
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Proximus
IMU_Altez_1/04
Welt white paper
Gosselin