Skip to main content
  • Nieuws
  • Brandpreventierichtlijn opslagmagazijn gevaarlijke goederen en bluswater

Brandpreventierichtlijn opslagmagazijn gevaarlijke goederen en bluswater

  • 28/01/2021

Vijf hulpverleningszones zijn onder coördinatie van de brandweer van Antwerpen een studie opgestart om te komen tot uniforme Vlaamse richtlijnen naar brandpreventie in de opslagmagazijnen van gevaarlijke goederen en de opvang van bluswater.

Alfaport Voka is het idee van uniforme brandpreventierichtlijnen genegen. Na overleg met de betrokken bedrijven heeft het wel verschillende bemerkingen overgemaakt aan de brandweer.
De uiteindelijke versie van de richtlijn houdt een belangrijke versoepeling van het huidige politiereglement van de gemeente Beveren in, die ook rekening houdt met tal van opmerkingen van Alfaport Voka. Voor bedrijven buiten de haven is de impact (zowel technisch/operationeel als financieel) echter zeer groot en nadelig, omdat de brandweer de internationale NFPA/FM Global-richtlijnen niet als standaardvoorwaarden opneemt in dit reglement. Daarom heeft Alfaport Voka toch nog enkele bemerkingen aan de brandweer overgemaakt en ook feedback gevraagd op de brandpreventierichtlijn bluswateropvang. Het is een goed initiatief om een uniforme berekeningsmethode vast te leggen die de verschillende hulpverleningszones kunnen hanteren voor de bepaling van de bluswateropvang. Ook hier heeft de brandweer rekening gehouden met verschillende opmerkingen die Alfaport Voka bij de betrokken bedrijven heeft verzameld.
 

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Ontdek onze vacatures!
Illochroma
IMU - LOOK&FIN
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Proximus
Toerisme Limburg
VZW - eATA 2021
Degroof - Petercam
IMU salesforce
Welt white paper
VZW - Take The Lead
Gosselin
VZW - DigiChambers 2021