Skip to main content
  • Nieuws
  • Bouw- en exploitatiebeperkingen bedreigen 502 ha Vlaamse industriegrond waarvan 311 ha in Limburg

Bouw- en exploitatiebeperkingen bedreigen 502 ha Vlaamse industriegrond waarvan 311 ha in Limburg

  • 15/05/2017

Confederatie Bouw Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg hebben de voorlopige kaarten inzake bestemming industriegrond met de meest kwetsbare waardevolle bossen kunnen inkijken. Alleen al in Limburg gaat het om 311 hectare en dus meer dan 60% van het totaal in Vlaanderen. Het gaat om zonevreemde bossen op gronden die industrie als bestemming hebben. Dit betekent dat ondernemers met hun gronden niet meer zomaar kunnen doen waarvoor de gronden bestemd zijn. Tevens houdt dit een aanzienlijk waardeverlies in waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover staat.

bossen

Voka - KvK Limburg en Confederatie Bouw Limburg hebben in een gezamenlijk schrijven alle gemeentebesturen opgeroepen hun getroffen bedrijven persoonlijk van deze overlapping te informeren omwille van de belangrijke beperking van de gebruiksmogelijkheden die daaruit voortvloeit, en omwille van de tijd die ze zullen nodig hebben om tijdig een bezwaarschrift te kunnen indienen.

Voor bossen vermeld op de voorlopige kaarten bestaat nu al een strengere procedure voor ontbossing. Het verwijderen van die bossen is in principe verboden. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan nog wel een afwijking worden aangevraagd. Bedrijven kunnen er niet meer zomaar een nieuw bedrijfsgebouw op neerzetten of nieuwe activiteiten, of een uitbreiding van, initiëren. Zodra de kaarten definitief vastliggen, zal enkel de Vlaamse regering hiervoor nog een bouwtoelating kunnen geven.

De afbakening van hun eigendom als bos trekt een streep door de rekening voor de verdere ontwikkeling of uitbreiding van onze ondernemingen. Een eventuele schadevergoeding zal sowieso lager liggen dan de reële (zogenaamde ‘venale’) waarde van het terrein en bovendien zal een vergoeding pas mogelijk zijn na een bestemmingswijziging via een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), dus minstens na twee jaar.

Ha

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Totaal

Wonen

698

415

164

291

62

1630

Industrie

95

311

62

34

0

502

Gronden met kwetsbare bossen die ingetekend staan als woon- en industriegebieden

Overlap industriegebieden

In Limburg overlappen de kwetsbare bossen voor maar liefst 311 hectare met industriegebied. In Limburg is 4% van de totale oppervlakte bestemd voor bedrijven. De bescherming die de afbakening als waardevol bos inhoudt, betekent een bijkomende afname van de ruimte die nog voor bedrijven beschikbaar is. Deze vermindering van de beschikbare ruimte gaat het in de toekomst nog moeilijker maken om extra jobs te creëren.

Mogelijke beperkende voorwaarden

Door een beslissing van de Vlaamse regering van 31 maart zijn de gebieden met kwetsbare bossen voorlopig beschermd. Na het openbaar onderzoek dat op 16 mei start, zullen deze kwetsbare bossen definitief beschermd worden. Eenmaal definitief beschermd zal enkel nog de Vlaamse regering individuele toelatingen tot bouwen kunnen geven. De gemeente zal hierover niet meer kunnen beslissen.

De mogelijkheden om een bos via het openbaar onderzoek van de lijst te halen zijn beperkt tot drie concrete gevallen. Men moet aantonen dat de definitie van ‘bos’ zoals vermeld in artikel 3 van het bosdecreet verkeerd werd toegepast, of men moet aantonen dat beslist beleid niet werd meegenomen in de voorliggende kaarten, bijvoorbeeld doordat men van de overheid al een toelating tot ontbossing heeft gekregen, of men moet aantonen dat de criteria voor bos of de gebruikte formule fout werden toegepast.

Het openbaar onderzoek rond de meest kwetsbare waardevolle bossen start op 16 mei en loopt tot 14 juli. Maar nu al zijn de kaarten publiek consulteerbaar op het online geoloket MKWB: www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/openbaar-onderzoek/online-geoloket-mkwb

TV Limburg maakte de volgende reportage over dit onderwerp: