Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bouw aan een inclusieve onderneming met Voka Welt

Bouw aan een inclusieve onderneming met Voka Welt

  • 04/02/2022

Met Welt gaan Voka en Antwerp Management School samen met ondernemingen aan de slag om ‘WEndbare Loopbanen voor elk Talent’ te realiseren. 

Download whitepaper

Enkel investeren in aanwerving is nutteloos als er geen goede fundering is om verder op te bouwen. Heel wat ondernemingen worstelen met de vraag ‘hoe kunnen we het aanwezige talent ook morgen aan de slag houden? Wat is nodig om inzetbare, wendbare en gemotiveerde medewerkers te behouden?’ Duurzame tewerkstelling is cruciaal om als onderneming continuïteit te kunnen realiseren, voor werknemers is een duurzame loopbaan belangrijk om met goesting aan de slag te kunnen en willen blijven. 

Voka Welt zet in op een dienstverlening die sterk geënt is op de vragen en behoeften van ondernemingen. Elke onderneming worstelt op de een of andere manier met uitdagingen binnen het personeelsbeleid, of ze nu groot of klein is, in welke sector ook actief. Bedrijven ervaren uitdagingen op het vlak van instroom (personeelsschaarste, andere profielen, veranderende business, digitalisering, …) en/of op het vlak van retentie (blijvende inzetbaarheid, werkbaarheid, loopbaanbeleid, competentie- en talentontwikkeling, …).  

Voka Welt laat ondernemingen streven naar een inclusieve bedrijfscultuur die de talenten van alle werknemers ondersteunt. Door in te zetten op een diverse talentenpool groeien ondernemingen tot innovatieve, concurrentiële en wendbare organisaties vanuit een sterk ondernemerschap.

Voka Welt ondersteunt ondernemingen een context te creëren waarin alle werknemers eigenaarschap over hun loopbaan op een duurzame manier kunnen en willen opnemen.

Om hiertoe te komen, helpen we ondernemingen om meer zelfbewust en kritisch te worden: bewust van waar men als onderneming staat, en waar elke medewerk staat, bewust van waar men samen naartoe wil gaan, met aandacht voor de waarden die worden weerspiegeld in alles wat men dagdagelijks doet. We zetten dus in op het versterken van het bewustzijn over inclusiviteit, de valkuilen en werkpunten in de eigen organisatie en de meerwaarde van een diverse populatie. 

Dit bewustzijn is een eerste stap om vervolgens samen met het management en medewerkers verder te werken aan de bereidheid om van de werkomgeving een toegankelijke plek te maken voor mensen met verschillende achtergronden. Daarbij wordt erkend dat elk talent uniek is, dat iedere medewerker specifieke sterktes, noden en ambities heeft. Maar tegelijk is het kader van de organisatie de lijm die alle medewerkers verbindt. Op die manier wordt het kruispunt tussen medewerker en organisatie versterkt: mensen die op talent worden ingezet versterken de business, en versterken tegelijk ook hun eigen duurzame loopbaan. Aandacht voor elk talent reikt daarbij verder dan diversiteit die aan de oppervlakte zichtbaar is. 

Duurzaam inzetten op talent betekent balanceren tussen:

•    Aandacht voor de korte en de lange termijn
•    Reageren op acute noden en proactief beleid voeren
•    Inzetten op sterktes en aandacht voor groei 
•    Inclusie en maatwerk
•    Ondersteuning en zelfsturing
 

Meer weten over de pijlers van Voka Welt?
Duik dan in onze whitepaper.

Download whitepaper

Contactpersoon

Eugenia Cuyt

Projectmanager Arbeidsmarkt

Meer weten over Welt?

Info
LI - RECORE
imu - vzw - dieteren
AW_Welt_6stappenplan
Proximus