Skip to main content

Bouw A12 om tot snelweg

  • 18/03/2019

Vandaag zorgde de omschakeling van verkeerslichtenregeling op twee kruispunten op de A12 voor een grote verkeerschaos. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vindt veiligheid en conflictvrije kruispunten belangrijk. ‘We rekenen erop dat de huidige lichtenregeling ernstig kan worden bijgesteld om de doorstroming te optimaliseren. De verkeerscongestie bij invoering van de lichtenregeling toont echter aan dat het gaat om symptoombestrijding. De echte oplossing voor het probleem is de omvorming van de A12 tot een volwaardige snelweg met ongelijkvloerse kruisingen,’ zegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘Wij vragen  dan ook dat de Vlaamse overheid inzet op de belofte om met die omvorming te starten tegen 2021.’

De A12 is een belangrijke verkeersader om Antwerpen met Brussel te verbinden. In Aartselaar en Wilrijk speelt zich heel wat bedrijvigheid af rondom deze verkeersas. Dagelijks rijden op die locatie bijna 45.000 voertuigen over de snelweg. Zo’n 10 % is vrachtverkeer. Retailcentra en industriële activiteiten vinden langs deze weg een goede ontsluiting. ‘Keerzijde van de medaille is dat de vele kruisingen zorgen voor potentiële verkeersconflicten’, stelt Bulteel. In november 2018 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een aantal aanpassingen door te voeren die deze conflicten onmogelijk moeten maken en de verkeerssituatie op vijf kruispunten overzichtelijker en veiliger moet maken. Verkeersstromen krijgen niet langer tegelijk groen en linksafslaand verkeer kan niet meer in conflict komen met het verkeer op de A12 of overstekende voetgangers en fietsers. Vandaag is de lichtenregeling aangepast op twee van deze kruispunten.

‘We kregen van heel wat signalen van bezorgde ondernemers over de gevaarlijke kruisingen. Veel bedrijven op die locatie zetten in op modal shift door fietsgebruik en openbaar vervoer te stimuleren. Aanvankelijk met succes, maar de verkeersveiligheidsproblematiek doet hen aarzelen om daar voluit in te investeren. Er was dus dringende nood aan ingrepen. Het is op zich een goede zaak dat AWV die heeft willen aanpakken’, aldus Dirk Bulteel. 

‘Het effect dat de invoering op de verkeersdoorstroming heeft is echter dramatisch. Daarmee wordt duidelijk dat op vlak van verkeersinfrastructuur aan symptoombestrijding doen. De oorzaak moet worden aangepakt: het inrichten van ongelijkvloerse kruisingen. Dat betekent dat de A12 omgevormd moet worden tot een snelweg.’

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dringt aan tot het ombouwen van de A12 tot snelweg. ‘De Vlaamse regering heeft beslist om de kruispunten te ondertunnelen en het aantal toegangen tot de N177 te beperken. In 2021 zou de schop in de grond moeten. We dringen bij de overheid aan om deze belofte te houden’, besluit Dirk Bulteel.
 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper