Skip to main content
  • Nieuws
  • Betere ontsluiting industrieterreinen West-Limburg door verlenging gewestweg N73

Betere ontsluiting industrieterreinen West-Limburg door verlenging gewestweg N73

  • 08/09/2017

Voka – Kamer van Koophandel Limburg toont zicht opgetogen dat het Agentschap Wegen en Verkeer de N73 in Tessenderlo zal doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg in Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. Dit project kadert in het SALK en zal een belangrijke meerwaarde betekenen voor onze Limburgse mobiliteit en economie.

Het project behelst de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (Tessenderlo) tot aan Wasseven/Olmsesteenweg (Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal.

Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

 

kaart

Werken

Eind september zullen de wegeniswerken op het kruispunt van de N73 met de Snelwegstraat van start gaan. De nutsmaatschappijen voeren op dit moment al voorbereidende werken uit zonder het verkeer te hinderen. De noordelijke tak wordt heringericht met het oog op het bereikbaar houden van de aangrenzende kmo-zone na de ‘knip’ van de Aubruggestraat.

De werken aan de noordzijde van de Snelwegstraat duren een vijftal weken. Het verkeer kan gedurende deze werken vanaf de Snelwegstraat richting de N73 rijden. Omgekeerd, vanaf de N73 richting Snelwegstraat-noord kan dit niet. Maar het agentschap voorziet een lokale omleiding voor een optimale verkeersdoorstroming. Aansluitend zullen nog wegeniswerken en de bouw van een fietstunnel ter hoogte van de Aubruggestraat en de herinrichting van het kruispunt Wasseven volgen.

Vlotter en veiliger

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg, reageert positief: “de Vlaamse overheid investeert hiermee 8.213.265 euro in een vlottere en veiligere mobiliteit. Ook onze Voka-ambassadeurs – Kris Ghoos (BPG Accountants & Belastingconsulenten, Tessenderlo), Bart Claessens (Engels Logistics, Beringen) en Christophe De Monie (BASF Belgium, Ham) – juichen de belangrijke impuls toe die dit project geeft aan de toekomst van de West-Limburgse economie. Als Voka – Kamer van Koophandel Limburg ijveren wij al jaren voor een betere mobiliteit en ontsluiting van onze Limburgse industrieterreinen. We geven dan ook graag een pluim aan deze werken en zullen blijven waken over een optimale mobiliteit voor onze provincie.”