Skip to main content
  • Nieuws
  • Bestuurslid in de kijker: Tineke Kempeneers - "Uitwisseling van ervaring en contacten zijn van onschatbare waarde"

Bestuurslid in de kijker: Tineke Kempeneers - "Uitwisseling van ervaring en contacten zijn van onschatbare waarde"

  • 11/06/2020

Tineke Kempeneers runt samen met zus Sofie en vader Peter de familiale coatingbedrijven Metalix en Galvacoat Steelcoat in Lummen. Sinds de start eind de jaren 1960 groeide de onderneming uit tot een van de grotere oppervlaktebehandelaars in de Benelux. Tineke is sinds 2019 bestuurder van Jong Voka. “Sinds ik lid ben, ging een nieuwe wereld voor mij open.”

Hoe kijkt u terug op 2019?Tineke Kempeneers Galvacoat Steelcoat
We hebben in 2019 een goede buffer kunnen opbouwen en hoeven wij ons in deze crisistijd minder zorgen te maken. We hebben vorige jaar geprofiteerd van een investering in een nieuwe poedercoatinstallatie om de productiecapaciteit te verhogen en te verbeteren. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid zijn enkele van onze grootste troeven. We investeren ook veel in duurzaamheid. We zijn de trotse bezitter van het ISO 14001-certificaat en haalden het belangrijke Qualisteelcoat-label. En dat voor alle ondergronden, zowel voor verzinkt staal als voor blank staal. Tevens behaalden we in 2019 het EN1090-certificaat voor beide bedrijven. Bij Galvacoat Steelcoat werken we met chroomvrije producten, we hebben een eigen waterzuiveringssysteem voor hergebruik van ons afvalwater en werken met een warmterecuperatiesysteem. We zetten ook in op groene energie en investeerden in een windmolenproject waarbij de volledige stroomopwekking naar onze productie gaat. Op alle daken van Galvacoat Steelcoat en op de helft van de daken van Metalix hebben we zonnepanelen geïnstalleerd. Ook ons vroegere bedrijfsdomein in Schaffen is nu omgebouwd tot een volledig zonnepanelenpark. 

"Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid zijn enkele van onze grootste troeven."

Wat is voor u de grootste uitdaging voor de toekomst?
Ons personeel. Wij werken met hooggekwalificeerde profielen om onze productie te leiden. En die zijn zeer moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. De meeste van onze medewerkers werken al heel lang bij ons en een deel van hen gaat binnenkort met pensioen. Die opvolging is niet evident omdat je veel materiaalkennis nodig hebt én veel tijd om het hele productieproces te leren kennen. Verder is het ook moeilijk om arbeiders te vinden wegens het zware werk. Bij Metalix kan je bijna spreken van oude ambacht.

Tineke Kempeneers Galvacoat Steelcoat

"Het 'sparren' met andere ondernemers vind ik fantastisch en leerrijk."

Wat betekent Voka – KvK Limburg voor u?
Voka – KvK Limburg is voor mij een gigantisch klankbord. Ik heb een diepgaand groeiproces doorgemaakt, als persoon én als bedrijfsleider. Leiding geven aan medewerkers is niet evident, maar is wel essentieel voor een ‘gezonde’ onderneming. Een bijzonder grote invloed had de leiderschapsopleiding die ik in 2019 heb gevolgd in het kader van Real Leaders, waarbij young potentials begeleid en gestimuleerd worden om zich te ontplooien. Het ‘sparren’ met andere ondernemers vind ik fantastisch en leerrijk. Daarom zet ik mij sinds vorig jaar ook in als bestuurder van Jong Voka, en zal ik volgend jaar het ondervoorzitterschap op mij nemen. We organiseren allerhande events, zoals de leuke Taste-ontmoeting in Watt 17 en de vormingssessie bij wijnhandelaar Verivino. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën is voor jonge ondernemers onontbeerlijk. Dankzij het Voka-netwerk zijn wij nu ook bezig met het oprichten van een raad van advies in ons bedrijf en heb ik al meermaals een beroep kunnen doen op contacten die ik heb opgebouwd.

Hebt u een advies voor andere ondernemers?
Voel je je onzeker over je leiderschap of het runnen van je bedrijf, aarzel niet en sluit aan bij Voka – KvK Limburg. Voor mij was het een openbaring. Je groeit niet alleen als persoon maar ook als bedrijfsleider en je doet ontzettend veel ideeën op. Neem deel aan zoveel mogelijk evenementen. Zo doe je kennis en ervaring op, leer je heel wat boeiende mensen kennen en smeed je banden op lange termijn.

Je honger naar kennis stillen?

  • Als ondernemer moet je op de hoogte zijn van de laatste trends en evoluties in jouw sector. Voka – KvK Limburg houdt de vinger aan de pols in een steeds veranderende markt. Die inzichten vertalen we in een relevant en kwalitatief opleidingsaanbod voor ondernemers en hun medewerkers.
     
  •  Bekijk hier ons volledig opleidingsaanbod!
verder met voka

Contactpersoon

Laurens Kuijpers

Coördinator Jong Voka Limburg

Artikel uit publicatie