Skip to main content
  • Nieuws
  • Beoordeling schade aan containers: te volgen circulaire

Beoordeling schade aan containers: te volgen circulaire

  • 19/05/2020

Alfaport Voka heeft van de Havenkapiteinsdienst bericht ontvangen dat het aantal beschadigde containers elk jaar erg toeneemt.

Om duidelijkheid te brengen in de ernst van de schade en de gevolgen hiervan voor het verdere vervoer, nam de Havenkapiteinsdienst contact op met Bart Colaers, hoofd gevaarlijke goederen en milieuvrijwaring van FOD Mobiliteit en Vervoer, de bevoegde overheidsdienst voor de CSC (internationale overeenkomst voor veilige containers)-keuringen.

Deze antwoordde dat het sterk aangeraden is  om CSC circulaire 138 rev. 1  (link) toe te passen wanneer een transporteenheid schade vertoont.
Aangezien dit document een circulaire is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt indien hiervoor een grondige reden is en men een oplossing kan bieden met eenzelfde veiligheid. Deze oplossing dient per case voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid ter goedkeuring.
 
De Havenkapiteinsdienst merkt op dat in deze circulaire voor ‘niet-ernstige schade’ een onderscheid wordt gemaakt tussen een container met of zonder lading en of de container verder zal vervoer worden per schip of via een ander vervoermiddel. 
Aangezien de FOD Mobiliteit en Vervoer hiervoor de bevoegde overheidsdienst is, zullen eventuele uitzonderingen enkel door deze dienst kunnen toegekend worden. 
Voor verdere vragen kan u contact opnemen met sofie.coppens@voka.be

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Degroof - Petercam
VZW - DigiChambers 2021
Proximus
IMU salesforce
Welt white paper
IMU - LOOK&FIN
Ontdek onze vacatures!
VZW - eATA 2021
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Gosselin
IMU - btonic
VZW - Take The Lead
Toerisme Limburg