Skip to main content
  • Nieuws
  • Belgisch Staatsblad verbreekt triest record

Belgisch Staatsblad verbreekt triest record

  • 29/12/2017

Het aantal ‘bladzijden’ Staatsblad bereikte in 2017 een triest record. Elke Belg wordt geacht de wetten gepubliceerd in het Staatsblad te kennen. Van die meer dan 117.000 bladzijden krijgt elke landgenoot ongetwijfeld een punthoofd. Het record van 2014 (107.000 pagina’s) werd dit jaar verpulverd. ‘Stop deze administratieve overlast’, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten.


 

Twee jaar geleden kondigden we nog enthousiast aan dat het Belgisch Staatsblad met 25% in omvang was gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Helaas zien we de laatste twee jaar dat de stijgende trend sinds 2000 terug wordt bestendigd. Voor de derde keer in het 186-jarig bestaan wordt de kaap van 100.000 pagina’s overschreden.

Het record van 2014, toen het Staatsblad 107.000 pagina’s telde, wordt dit jaar zelfs verpulverd. In vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal pagina’s Staatsblad nagenoeg verdubbeld. 2017 was een absoluut ‘record’jaar. 

In 2017 klokt de teller af op 117.002 pagina’s staatsblad. Een zeer sterke toename opnieuw in vergelijking met vorig jaar (91.900 pagina’s). Aangezien iedere Belg wordt geacht de wet te kennen, moeten we ons dus nog steeds 320 pagina’s juridische lectuur per dag eigen maken. Het federale niveau blijft met ruim 55% de belangrijkste Staatsblad-leverancier, gevolgd door de Vlaamse gemeenschap (14,5%) en het Waalse gewest (13,6%).

Vereenvoudiging nodig

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit voor administratieve vereenvoudiging. Enkel zo kan de publieke overhead verminderd worden én worden zowel bedrijven als burgers een pak overlast bespaard.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “We kunnen niet sterk genoeg blijven pleiten om de typisch Belgische over-reglementering te stoppen. Het aantal pagina’s van het Belgisch Staatsblad geeft mee aan hoe erg het hiermee gesteld is. Stel je even voor: Wolters Kluwer Belgium berekende dat wanneer je het Belgisch Staatsblad uitprint, je opkijkt tegen een papierberg van maar liefst 6 meter hoog! Dit moet dringend een halt worden toegeroepen.”

Over Belgisch Staatsblad

Het Belgische Staatsblad is het officiële publicatieblad van wetten en decreten, Koninklijke Besluiten en besluiten van alle regeringen die ons land telt. Maar ook andere officiële berichten vinden hierin hun publicatie. Dit maakt dat het aantal pagina’s de maatstaf is voor het tempo waarmee regels en wetten worden geproduceerd in ons land.

staatsbladtabel