Skip to main content
  • Nieuws
  • België zet Europese PIF-richtlijn gedeeltelijk om naar Algemene Wet douane en accijnzen

België zet Europese PIF-richtlijn gedeeltelijk om naar Algemene Wet douane en accijnzen

  • 23/01/2020

De PIF-Richtlijn van 2017 bevat een aantal maatregelen om de fraude te bestrijden die de financiële belangen van de Europese Unie schaadt. 

Deze richtlijn moest door de lidstaten uiterlijk op 6 juli 2019 worden omgezet in nationale wetgeving. De bepalingen van deze richtlijn hebben een belangrijke impact op het nationale douanesanctiebeleid, waarvan de uitvoeringbepalingen in België zijnn opgenomen in de Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA).
Voor overtredingen die met bedrieglijk opzet zijn begaan, voorziet deze richtlijn niet enkel een boete maar ook gevangenisstraffen. Indien de financiële belangen van de EU ernstig worden geschaad (lees: een schade van meer dan 100.000 euro), kunnen gevangenisstraffen worden opgelegd van 4 maanden tot 5 jaar.
In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2019 is een wetswijziging gepubliceerd om de Algemene Wet douane en accijnzen in overeenstemming te brengen met deze PIF-richtlijn. 
 

IMU - Sport Vlaanderen
Proximus
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Gosselin
VZW_IMU_GROUPS
IMU - Altez 0110
Welt white paper
Ontdek onze vacatures!