Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Belang toegang tot water voor bedrijven kan moeilijk overschat worden

Belang toegang tot water voor bedrijven kan moeilijk overschat worden

  • 03/05/2021

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen benadrukt het grote belang van toegang tot water voor Vlaamse ondernemingen.

"Zonder water komen cruciale ondernemingen tot stilstand. De schade aan de economie bij een opgelegde waterbeperking kan enorm zijn. Het is daarom belangrijk dat de sociaal-economische impact is opgenomen in het nieuwe afwegingskader. We monitoren hoe deze zomerperiode verloopt en zullen onze bevindingen overmaken aan de Vlaamse regering", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

In vergelijking met het voorlopige kader houdt het nieuwe afwegingskader droogte rekening met de sociaal-economische impact van een mogelijke beperking op watergebruik. Voor ondernemingen kan een waterban namelijk leiden tot het tijdelijk stilleggen van de productie, economische verliezen en tijdelijke werkloosheid.  Het nieuwe afwegingskader houdt in de prioriteitsbepaling wel degelijk rekening met de sociaal-economische schade die bedrijven kunnen ondervinden, wat een goede zaak is. Dit betekent echter niet dat ondernemingen geen acties ondernemen om weerbaarder te worden tegen droogteperiodes en meer circulair om te gaan met watergebruik.  

De lokale benadering van het afwegingskader droogte is belangrijk. Elke onderneming gebruikt immers water op een andere manier. Voka West-Vlaanderen zal de proefperiode deze zomer van nabij opvolgen. Een evaluatie van het kader na de zomer moet toelaten om verdere verbeteringen te kunnen aanbrengen zoals bijvoorbeeld de verdere uitwerking van de sociaal-economische kosten.  

Uiteraard blijft het ook de eerste ambitie om droogte te voorkomen door structurele maatregelen. Voka West-Vlaanderen hoopt dat het afwegingskader nooit toegepast moet worden. Water is van essentieel belang voor de Vlaamse bedrijven. Ze investeren al vele jaren in efficiënter watergebruik en waterhergebruik. Om verdere investeringen en innovatie te stimuleren, is er nood aan een holistische visie rond het waterbeleid en een stabiel investeringsklimaat.  

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag