Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Begeleiding van belang bij opstart zaak

Begeleiding van belang bij opstart zaak

  • 05/09/2018

Bij het opstarten van een zaak ga je niet over één nacht ijs. Je laten begeleiden is een uitstekend idee. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen werkt voor de uitvoering van dit begeleidingsaanbod samen met enkele structurele partners. De evaluatie van de match tussen het aanbod en de noden en behoeften van prestarters en de meerwaarde voor de deelnemers toont aan dat 80% van de deelnemers tevreden is en de nieuwe ondernemingen meer kans hebben op slagen.

Een eigen zaak laInfografieknceren doe je best niet zonder je te informeren en een duidelijk plan op te stellen. Dat prestarters ook nood hebben aan professionele begeleiding, bewijzen de cijfers. Van 2013 tot half 2017 namen ruim 4.100 kandidaat-ondernemers deel aan een traject van Unizo, Voka of Starterslabo om de haalbaarheid van hun idee af te toetsen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wou wel eens weten in hoeverre de begeleiding door de drie partners een rol speelt bij de beslissing om te starten en het slagen van de nieuwe ondernemingen. De evaluatie toont aan dat begeleiding een meerwaarde biedt bij het opbouwen van een zakelijk netwerk, het ontwikkelen van sterkere ondernemersvaardigheden en het uitwerken van een degelijk businessplan.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Vanaf 1 september schaf ik het attest bedrijfsbeheer af, het algemene ondernemersattest dat sommigen automatisch kregen en anderen niet. Dat betekent uiteraard niet dat ik opleiding niet belangrijk vind. Integendeel, een goede voorbereiding kan iedereen helpen. We werken daarvoor samen met partners Unizo, Voka en Starterslabo, en ik ben blij dat uit deze evaluatie duidelijk naar voren komt hoe zinvol deze ondersteuning is. ”Ruim 80% van de deelnemers beschouwt het gevolgde traject als een samenhangend en logisch geheel dat voldoet aan een duidelijke nood bij de prestarters. Negen op tien deelnemers aan prestartersbegeleiding zijn tevreden over de inhoud van het gevolgde trajecten, in termen van het aantal onderwerpen dat erin aan bod komt en de aard van de topics. In 80% van de gevallen resulteert een traject in een uitgewerkt ondernemingsplan en een persoonlijk haalbaarheidsadvies.

Ongeveer de helft van de plannen worden positief beoordeeld. De trajecten hebben dus ook een belangrijke filterfunctie voor kandidaat-ondernemers met onrealistische ondernemingsideeën. Een negatief haalbaarheidsadvies is vaak de belangrijkste reden om niet te starten als ondernemer.

Meer dan de helft van de deelnemers aan een begeleidingstraject start ook effectief een eigen zaak op. De zaken die gelanceerd worden, blijken een hoge overlevingsgraad te hebben (91%) dankzij de goede voorbereiding.

Tot slot werden een aantal aanbevelingen geformuleerd om de trajecten en de nazorg nog te verbeteren en meer starters te laten doorstromen naar vervolgtrajecten.

Vlaams minister Muyters: “Niet enkel aan de start, maar ook doorheen elke levensfase van een onderneming kan begeleiding zinvol zijn. Bovendien verandert de wereld aan een razend tempo. Dat is niet anders met de competenties die zelfstandigen nodig hebben om hun zaak te laten groeien en bloeien. In de hernieuwing van de partnerschappen met de organisaties die de begeleidingstrajecten uitvoeren, vragen we hier extra op in te zetten, om zo onze ondernemers nog beter continu te ondersteunen doorheen heel hun traject.”

Bron: VLAIO

Ook Voka biedt dergelijke begeleidingstrajecten aan, klik hier voor meer info.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice