Skip to main content
  • Nieuws
  • "​Begeleidende maatregelen en compensaties voor ondernemingen moeten er snel komen"

"​Begeleidende maatregelen en compensaties voor ondernemingen moeten er snel komen"

  • 13/03/2020

Voka - Kamer van Koophandel Limburg steunt de doortastende en concrete maatregelen van de overheden en roept de bedrijven op om die maatregelen ten volle na te leven. “We stellen in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven. Daarom ondersteunen we de regels van de overheden en vragen we om snel werk te maken van concrete begeleidende maatregelen en tegemoetkomingen voor de getroffen bedrijven en hun medewerkers", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

Johann
“Thuis- of telewerk is voor een aantal mensen een goede oplossing, maar voor een groot deel van de jobs is het net cruciaal dat mensen naar het werk blijven komen.”


Voka stelt in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven. “We vinden het belangrijk dat de gezondheidsrisico’s ingedamd worden op een manier die de economische schade zo veel mogelijk beperkt. We voeren de maatregelen van de regeringen uit en sporen de Vlaamse bedrijven aan om deze maatregelen ten volle na te leven. We vragen hen om telewerk, glijdende uren en andere flexibele maatregelen zo veel mogelijk te gebruiken. De oproep is duidelijk: blijf zeker werken, in zo veilig mogelijke situaties”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen.

2/3 kan niet thuis werken 

Volgens een Voka-peiling bij 1.500 Vlaamse bedrijven in de voorbije 48 uren, blijkt dat het voor 2/3e van hen niet mogelijk is om iedereen thuis te laten werken. Daarom is het voor Voka cruciaal dat overheden, scholen en crèches kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders. “Thuis- of telewerk is voor een aantal mensen een goede oplossing, maar voor een groot deel van de jobs is het net cruciaal dat mensen naar het werk blijven komen”, zegt Hans Maertens. 

"We vragen dat de regeringen permanent bijsturen en ingrijpen indien blijkt dat onze economie verder ontwricht geraakt."

“Denk aan zorg, voedselvoorziening, schoonmaak, telecom, energie of essentiële producten en diensten. We mogen onze bedrijven, organisaties en samenleving niet laten stilvallen. We vragen verantwoordelijkheidszin van de medewerkers om maximaal gebruik te maken van de voorziene mogelijkheden voor kinderopvang en zo de continuïteit van de bedrijven te helpen verzekeren.”

Impact beperken via compensaties

Voka – KvK Limburg is blij dat de overheden snel bijkomende compensaties voorzien. "In de eerste plaats voor de bedrijven en werknemers van sectoren die partieel of volledig moeten sluiten, maar ook voor bedrijven en medewerkers die op andere manieren impact ondervinden van de corona-crisis. We vragen dat de regeringen permanent bijsturen en ingrijpen indien blijkt dat onze economie verder ontwricht geraakt", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka - KvK Limburg versterkt dienstverlening bedrijven

Voka en de Voka – Kamers van Koophandel volgen ook zelf de overheidsmaatregelen op maar versterken hun dienstverlening om de bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te adviseren tijdens deze crisis. “Alle opleidingen, events en netwerksessies waarbij fysieke aanwezigheid nodig is, stellen we uit tot na 3 april. Ondernemingen kunnen met al hun vragen terecht bij ons corona-aanspreekpunt Kenneth Stulens (011 56 02 00 of kenneth.stulens@voka.be) of op onze Voka-website. We blijven de situatie op de voet volgen, zodat we onze ondernemers gepast en tijdig kunnen informeren en adviseren”, zegt Johann Leten.

Voor de exportdocumenten roept Voka – KvK Limburg op om zo veel mogelijk gebruik te maken van DigiChambers, al blijft het wel mogelijk om fysieke papieren te laten behandelen.

Voka - KvK Limburg bundelt alle informatie voor bedrijven op deze webpagina. 

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen