Skip to main content
  • Nieuws
  • In beeld: Viceminister-president Bart Tommelein te gast bij Voka – KvK Limburg

In beeld: Viceminister-president Bart Tommelein te gast bij Voka – KvK Limburg

  • 16/06/2017

Een vol ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ begroette donderdagavond tijdens een interactieve sessie Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein. De minister legde zijn agenda op vlak van energiebeleid uit maar ging ook heikele thema’s zoals de begroting niet uit de weg.

tommelein
Voorzitter Voka - KvK Limburg Francis Wanten, viceminister-president Bart
Tommelein en gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg Johann Leten. 

Een zonne-, wind- en energieplan. Viceminister-president windt er geen doekjes om: de toekomst moet uit duurzame energie bestaan. Dat zal niet lukken met een “of-of”-verhaal maar wel met een “en-en”-verhaal. Pieken in het verbruik zullen moeten verminderen, we zullen meer energie moeten opslaan, …

Hoe moeten we dit allemaal realiseren? Lokaal produceren is de kernboodschap. Iedereen zal erin moeten slagen uiteindelijk zelf energie op te wekken. Energie-efficiëntie in combinatie met hernieuwbare energie zal niet alleen leiden tot een daling van het energieverbruik maar ook een daling van de energiekosten voor de eindgebruiker.

De doelstellingen op vlak van klimaat zijn enorm ambitieus en die doelstellingen kunnen alleen gehaald worden met ambitieuze plannen waarin zowel gezinnen, bedrijven als de verschillende overheden mee betrokken worden.

Financiën en Begroting

Ook in zijn hoedanigheid als minister van Financiën en Begroting werd de minister aangesproken. De Limburgse economie draait op volle toeren. Als werkgeversorganisatie is het de taak van Voka – KvK Limburg om zuurstof te geven aan ondernemers en een bedrijfsvriendelijk klimaat te blijven benadrukken.

Gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten benadrukte in zijn slotspeech dat Limburg ook in de toekomst blijft rekenen op de regering om het ondernemerschap en de ondernemers blijvend te ondersteunen. Kortom, het was weer een boeiende avond met ruimte voor debat en ervaringsuitwisselingen.