Skip to main content
  • Nieuws
  • Bedrijvendag op Geelse campus KU Leuven – Thomas More spreekt 100 bedrijven aan

Bedrijvendag op Geelse campus KU Leuven – Thomas More spreekt 100 bedrijven aan

  • 13/11/2017

Met liefst honderd aanwezige bedrijven en organisaties, hebben KU Leuven, Thomas More en Voka – Kamer van Koophandel Kempen een bijzonder geslaagde bedrijvendag op de Geelse campus van beide onderwijs- en onderzoeksinstellingen georganiseerd. Dit initiatief moet meer Kempense bedrijven op de hoogte brengen van de expertise die beiden in huis hebben.

De jongste jaren heeft Voka – Kamer van Koophandel Kempen al uiteenlopende initiatieven genomen om de bedrijfswereld en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Zo werd bijvoorbeeld voor de zomer nog de oprichting van de Innovatiecampus Geel, met daarin een prominente rol voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, opgestart. Met de Bedrijvendag volgt een initiatief dat bedrijven toelaat om de Geelse campus van KU Leuven – Thomas More te ontdekken.

“Nog vaak merken we dat bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud van het opleidingsaanbod en de onderzoeksactiviteiten bij Thomas More en KU Leuven op hun Geelse campus. Die kennis kan hen nochtans helpen. Niet alleen in hun zoektocht naar werknemers, maar ook op het vlak van het uitwerken van innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor hen”, onderstreept gedelegeerd bestuurder Renilde Craps van Voka – Kamer van Koophandel Kempen. “In het onderwijs en het onderzoek wordt expertise opgebouwd, die in heel wat gevallen vooral ook in bedrijven toepasbaar is. Meer wisselwerking tussen bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zal innovatie en duurzame vooruitgang alleen maar in de hand werken. Voor deze instellingen is een beter contact met de bedrijfswereld een manier om sneller mogelijk uitwerkbare bedrijfsprojecten op te pikken.”

De bedrijfswereld liet de uitgelezen kans op een nauwer contact met de academische wereld via deze eerste editie van de Bedrijvendag op campus Geel alleszins niet liggen. Afgevaardigden van een honderdtal bedrijven en organisaties waren op de afspraak voor het avondprogramma. Dat bood ruimte aan vijf interactieve workshops, die de bedrijven duidelijk maakten hoe KU Leuven en Thomas More aan hun uitdagingen kunnen bijdragen. Onder andere een lopend traject rond productinnovatie, de innovatiestages voor ingenieurs en het programma Partners in Education, dat inzet op een hechtere samenwerking tussen bedrijven en Thomas More, kwamen aan bod. Daarna konden de aanwezigen zich nog extra informeren tijdens een infomarkt en de afsluitende netwerkreceptie.

Contactpersoon

Guido Evens

Senior adviseur duurzaam ondernemen

Ontdek onze vacatures!
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant