Skip to main content
  • Nieuws
  • Bedrijven uit het Technologiepark vragen meer inspraak rond mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Bedrijven uit het Technologiepark vragen meer inspraak rond mobiliteit en ruimtelijke ordening.

  • 15/02/2019

40 bedrijven uit Zwijnaarde overhandigen brief aan Schepen Souguir.

Bedrijven uit het Technologiepark vragen meer inspraak rond mobiliteit en ruimtelijke ordening.

De cluster op Tech Lane Ghent en het Industriepark Zwijnaarde is hét paradepaardje van de Gentse economie en een wereldspeler op het vlak van biotech, materials en cleantech. Duizenden hooggekwalificeerde mensen zijn er actief. Zij zijn afkomstig uit tientallen landen en wonen verspreid over heel België en zelfs in het buitenland. Deze werknemers vinden is niet makkelijk, ze elke dag op hun onderneming krijgen is al evenmin eenvoudig. De komende jaren staan er heel wat plannen in de steigers die een invloed hebben op de mobiliteit van en naar de cluster in Zwijnaarde. De impact hiervan op de medewerkers en op de aantrekkingskracht van Gent is niet te onderschatten.

Momenteel werkt men aan een volledig nieuw ontwikkelingsplan voor het technologiepark (RUP148). Hierbij worden onder andere belangrijke mobiliteitsingrepen gepland. Er is beslist om de oprit vanaf de N60 naar de E40 af te sluiten en er gaan stemmen op om beide ingangen van de Tramstraat naar het Technologiepark af te sluiten. Deze toegangen zorgen zeker tijdens de spitsuren voor een minder zware belasting van de ovonde op de N60 ter hoogte van Don Bosco. Het is bijzonder vreemd dat de betrokken bedrijven - goed voor 3.000 werknemers - hier niet in gehoord worden.

Vragenbrief 

De laatste jaren hebben de bedrijven op het Technologiepark aanzienlijke inspanningen gedaan om hun werknemers aan te zetten alternatieve modi te gebruiken van en naar het werk: openbaar vervoer, Max Mobiel (shuttleservice op maat) of de fiets. De aanwezige bedrijven willen hier nog verder op inzetten en kijken hiervoor naar het Mobiliteitscoördinatiecentrum dat weldra in de Gentse Zuidrand actief wordt.

Geert Moerman (Voka): “De ondernemingen op Tech Lane Ghent en op het Industriepark Zwijnaarde voelen zich onvoldoende gehoord door de stad, dat met de omwonenden wel geregeld afstemt maar niet met de bedrijven in Zwijnaarde. Concreet vragen de betrokken ondernemingen om meer inspraak bij de besluitvorming.“

Wim Goemaere van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie): ”Voor bedrijven op het Techpark is het open houden van de oprit naar de E40 een must. Het blijft de meest efficiënte en veiligste manier om het park te verlaten met een directe aansluiting naar alle steden in Vlaanderen en de minste overlast voor de omwonenden. In alle geval moet bij deze oplossing bijzondere aandacht besteed worden aan de  veiligheid van de vele fietsers en voetgangers (scholieren, studenten en werknemers). Een fietsbrug of -tunnel is hier onontbeerlijk. De bedrijven willen hierover verder met stad Gent en het Agentschap en Verkeer in dialoog gaan.“

De vzw Ardoyen en Voka Oost-Vlaanderen overhandigden het stadsbestuur op 15 februari een brief die door meer dan 40 bedrijven werd ondertekend, met de vraag om meer inspraak.

De ondernemingen op Tech Lane Ghent en het Industriepark Zwijnaarde vragen meer inspraak bij de besluitvorming

De oprit naar de E40 is de veiligste manier om het Techpark te verlaten met de minste overlast