Skip to main content
  • Nieuws
  • Bedrijven onvoldoende voorbereid op disruptie?

Bedrijven onvoldoende voorbereid op disruptie?

  • 05/03/2018

Uit de bevindingen van het eerste rapport van Deloitte Private, Global perspectives for private companies, blijkt dat in Nederland bijna 70 procent van de privébedrijven ervan overtuigd is dat niet-traditionele concurrenten in de komende twee tot drie jaar voor een disruptie in hun markt zullen zorgen. In België voorziet echter slechts iets meer dan de helft van de bedrijven disruptie, terwijl minder dan de helft van privébedrijven in de West-Europese landen zoals Frankrijk, UK en Duitsland dit verwacht. Hallo?! Als dat geen wake-upcall is.

De enquête, die werd gevoerd bij bijna 1.900 leidinggevenden van privébedrijven in 30 landen, onderlijnt ook de knelpunten op het vlak van talentacquisitie zoals retentie, technologische disruptie en toenemende behoeftes van werknemers en hoe deze bedrijven daarmee plannen om te gaan.

In België zegt 66 procent “veel vertrouwen” of “extreem veel vertrouwen” te hebben in het succes van hun bedrijf in de komende 24 maanden. Bovendien verwacht 40 procent van de Belgische respondenten, vergeleken met 45 procent wereldwijd, meer voltijdse werknemers te zullen aanwerven. De positieve toekomstperspectieven trekken zich door in de verwachtingen van leidinggevenden in de prestaties van hun bedrijf. De meerderheid van de respondenten verwacht namelijk dat hun inkomsten, winsten, productiviteit en kapitaalinvesteringen in het komende jaar zullen toenemen.

Technologie stroomlijnt processen en maakt extra werkcapaciteit vrij voor medewerkers. Daarom gaan privébedrijven zich meer toespitsen op investeringen in talent. Om de steeds grotere knelpunten op het vlak van talentacquisitie te omzeilen, te voldoen aan toenemende behoeften van werknemers en de retentie te verbeteren, plant 46 procent van de privébedrijven investeringen in opleidingen voor hun werknemers, terwijl 33 procent ook investeert in programma’s voor leadership-ontwikkeling, vergeleken met respectievelijk 40 procent en 32 procent in België. Bovendien onderkent 16 procent van de respondenten een versterking van hun managementteam als een belangrijke groeistrategie, want privébedrijven willen hun talent-pipelines aanvullen met het oog op blijvende groei in de toekomst. In België vormt dat een prioriteit voor 20% van de respondenten.

Tegen de achtergrond van razendsnelle technologische ontwikkelingen omarmen privébedrijven digitale disruptie met het oog op concurrentievoordelen. Twee derde van de respondenten associeert technologische vooruitgang met nieuwe opportuniteiten en positieve resultaten. Als het gaat om primaire doelstellingen inzake tewerkstelling, streeft 62 procent van de bedrijven naar efficiëntieverbetering, maakt 46 procent gebruik van technologie om de betrokkenheid van de klanten te vergroten, mikt 45 procent op het bevorderen van groei en zet 37 procent nieuwe technologieën in voor onderzoek en ontwikkeling. Anderen vermelden gegevensanalyse/business intelligence en automatisering van bedrijfsprocessen om hun groeiambities waar te maken.

Velen hebben een optimistische kijk op disruptie, maar er hangen ook enkele negatieve gevolgen mee samen. Veranderingen in de verwachtingen van klanten (31 procent), macro-economische marktveranderingen (38 procent) en wijzigingen in de regelgeving (39 procent) worden genoemd als negatieve verstorende elementen.

In een steeds globaler wordende economie beseffen Belgische privébedrijven dat zij zich niet kunnen blijven beperken tot de Belgische markt. 30% geeft aan dat de mogelijkheid om in nieuwe globale markten te spelen de belangrijkste reden is voor fusies en overnames het komende jaar.

Beste ondernemers, omarm disruptie en trek voluit de kaart van digitale transformatie, uw speelveld wordt er alleen maar oneindig veel groter door.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag