Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bedrijven incasseren dubbele klap, dringend steunmaatregelen nodig

Bedrijven incasseren dubbele klap, dringend steunmaatregelen nodig

  • 02/09/2022

Voka Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de conclusies van het Overlegcomité. Voorlopig ontbreken de concrete steunmaatregelen die onze bedrijven overeind moeten houden in deze extreem moeilijke tijden. Die steunmaatregelen voor bedrijven moeten er zo snel als mogelijk komen om het Europese gelijke speelveld te garanderen. Voka kijkt naar de Vlaamse regering om het Europese steunkader in Vlaanderen uit te werken. Tegelijk moet België er op Europees niveau voor pleiten om op zeer korte termijn in te grijpen om de irrationele prijzenspiraal een halt toe te roepen.

Bedrijven incasseren vandaag een dubbele klap. De rechtstreekse impact van de explosie van de energiekosten, gecombineerd met de onrechtstreekse impact van de toenemende indexatie bedreigt heel wat bedrijven. En dus ook de welvaart van vele gezinnen”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. “Er moeten dringend beslissingen genomen worden rond de prijsvorming en rechtstreekse steunmaatregelen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien.”

“Belgische bedrijven worden in deze crisis geconfronteerd met een dubbele aanslag op hun concurrentiepositie”, bevestigt ook Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka. De gasprijs ligt vandaag in Europa tot tien keer hoger dan in de VS. Voor Europese productiebedrijven die moeten concurreren op de wereldmarkt impliceert dat een enorme handicap. Verschillende industriële bedrijven, ook in België, legden dan ook al hun productie stil omdat het door de hoge energieprijzen niet meer rendabel is om nog te produceren.”

In België komt daar nog een extra handicap bovenop door de sterke loonstijgingen. Met de recente ontwikkeling van de energieprijzen ziet het er naar uit dat de loonkosten in België in de periode 2022-2024 met zo’n 20% zullen toenemen. Die stijging zal veel beperkter zijn in de rest van Europa, waardoor onze bedrijven geconfronteerd worden met een belangrijke loonhandicap tegenover hun concurrenten in de buurlanden.

quote geert moerman


 

Vlaamse regering

Voka roept de Vlaamse regering op om absolute prioriteit te geven aan het uitwerken van een steunmechanisme voor ondernemingen, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Binnen dat Europese kader is staatssteun mogelijk voor bedrijven die in zware moeilijkheden komen door de hoge energieprijzen. De steun zal gericht en tijdelijk moeten zijn. Het steunpakket moet voldoende robuust zijn om de bedrijven in moeilijkheden overeind te houden.

Concreet laat het Europese TCF-kader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf en tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies.

Een derde van de Vlaamse bedrijven geeft in de meest recente Voka-enquête aan dat ze hun productie zullen verminderen of stopzetten indien de energieprijzen verder stijgen.

Europa

Voka verwacht dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. Daarbij mag geen enkele optie worden uitgesloten en moet alvast gekeken worden naar onderhandelingen met Noorwegen, de tempering van de CO2-prijzen en het onderzoeken van andere prijsvormingsmechanismen.


Het Europese TCF-kader geldt voorlopig tot einde dit jaar. België moet ervoor ijveren dat deze termijn verlengd wordt.

Federale regering

Voka vraagt aan de federale regering om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid terug in te voeren, zoals dat tijdens de coronaperiode van kracht was. Bedrijven geven aan dat ze verwachten in de komende maanden gebruik te zullen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; in de industriële sectoren gaat het zelfs om de helft van de bedrijven.

“Elke regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen”, besluit Moerman. “Deze crisis vormt een zeer ernstige bedreiging voor onze welvaart en onze samenleving.”
 

Welke impact heeft de energiecrisis op jouw bedrijf?

Voka stelt zijn terreinkennis en expertise ter beschikking om snel een sluitend steunmechanisme te kunnen opstellen. 

Op onze FAQ-pagina vind je de essentie van de problematiek die vandaag speelt.
Heb je verdere vragen en bezorgdheden, dan kan je daarvoor terecht bij Katrien Moens, onze energie-expert.
 

Contactpersonen

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.